Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria Editorial - n.0bepSALUT

Com esmenta la Carta d’Ottawa la salut es crea en el context de la vida quotidiana, on aprenem, treballem, juguem i estimem. Per tan, es reconeix la persona com a principal font de salut. Al mateix temps, la salut i el seu manteniment es perceben cada vegada més com una inversió i un repte social ja que la recerca ens indica que hi ha proves convincents del fet que promoure la salut resulta eficient. Així, les estratègies de promoció de la salut es vehiculen a través de la formulació de polítiques públiques, l’enfortiment i la participació de les accions comunitàries, la creació d’entorns favorables a la salut, tan en la seva dimensió física, social, psicològica com recreativa, el desenvolupament d’aptituds i habilitats personals per a prendre decisions saludables i la reorientació dels serveis de salut.

[Ampliar l'article]