Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria Editorial - n.1Editorial

Estem en plena època de canvis i la paraula “crisi” ha passat a formar part del vocabulari quotidià. La crisi és una conjuntura de canvi de la realitat, un canvi que comporta una evolució. Les característiques ambientals i humanes de la vida quotidiana de les persones, i les relacions entre elles, tenen un relació directe en la definició de la salut. En un context de canvi, la salut es transforma, juntament amb les transformacions de les activitats humanes, de la seva economia i del seu medi ambient. La salut de les persones viu doncs un procés de canvi: evoluciona, es transforma i planteja noves necessitats. Aquests canvis s’estan objectivant en les mesures de percepció de la salut, en les demandes al sistema sanitari en l’àmbit de la salut mental i en les decisions que es prenen per mantenir la salut derivades dels canvis en l’economia familiar i de l’angoixa que comporta gestionar els riscos respecte els possibles canvis.

[Ampliar l'article]