Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria Articles - n.1Noves perspectives en salutogènesi - descrivint la salutogènesi sobre la base dels seus resultats (abstracte)

Imatge Bengt Lindström.jpg La teoria del sentit de la coherència d’Antonovsky i la Carta d’Ottawa tenen nombroses similituds i els seus conceptes claus presenten destacables paral·lelismes. Per aquest motiu segons l’autor del text és sorprenent que ningú pensés en la salutogènesi quan la Carta d’Ottawa fou escrita.

[Ampliar l'article]La informació per a la Promoció de la Salut al segle XXI

DSC_0006[1].JPG Si en altres èpoques, una de les nostres estratègies fonamentals per a promocionar la salut era garantir informació sobre la salut que complís tres paràmetres: “apropiada”, “rellevant” i de “qualitat” i facilitar el procés d’educació per a la salut individual i col·lectiva, no perquè estiguem immersos a la Societat de la Informació on una ingent quantitat de informació està disponible, aquesta estratègia ha deixat de ser important.

[Ampliar l'article]La promoció de la salut en temps de crisi

Imatge Ciutats Saludables.JPG Repetidament es posa èmfasi en la importància de la promoció de la salut i des de diferents àmbits hem defensat que les actuacions impulsant conductes saludables, que millorin els hàbits d’alimentació, promoguin la pràctica de l’exercici físic de forma habitual, o configurin un espai físic saludable, eren essencials per a perllongar la vida amb un nivell acceptable de qualitat.

[Ampliar l'article]Actius per a la Salut i Salutogènesi; emergents en Salut Pública.

Mariano Hernan.JPG L’enfocament de la salut pública centrat en la prevenció està fent un gir. La tendència tradicional del segle XX que, recolzant-se en la protecció i la prevenció, posa l’èmfasi en la reducció dels factors de risc i pretén posar barreres per aturar o atenuar les seves conseqüències de la malaltia, està fent poc a poc passos cap a l’enfocament de la salut positiva.

[Ampliar l'article]