Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria "bepSALUT" n.1, setembre 2012La informació per a la Promoció de la Salut al segle XXI

DSC_0006[1].JPG Si en altres èpoques, una de les nostres estratègies fonamentals per a promocionar la salut era garantir informació sobre la salut que complís tres paràmetres: “apropiada”, “rellevant” i de “qualitat” i facilitar el procés d’educació per a la salut individual i col·lectiva, no perquè estiguem immersos a la Societat de la Informació on una ingent quantitat de informació està disponible, aquesta estratègia ha deixat de ser important.

[Ampliar l'article]La promoció de la salut en temps de crisi

Imatge Ciutats Saludables.JPG Repetidament es posa èmfasi en la importància de la promoció de la salut i des de diferents àmbits hem defensat que les actuacions impulsant conductes saludables, que millorin els hàbits d’alimentació, promoguin la pràctica de l’exercici físic de forma habitual, o configurin un espai físic saludable, eren essencials per a perllongar la vida amb un nivell acceptable de qualitat.

[Ampliar l'article]Salvador Sáez Cárdena

IMG_0085.jpg Salvador Sáez Cárdena és professor de la Universitat de Lleida, coordinador del Màster en Educació per a la Salut i d'Aula Salut.

[Ampliar l'article]Actius per a la Salut i Salutogènesi; emergents en Salut Pública.

Mariano Hernan.JPG L’enfocament de la salut pública centrat en la prevenció està fent un gir. La tendència tradicional del segle XX que, recolzant-se en la protecció i la prevenció, posa l’èmfasi en la reducció dels factors de risc i pretén posar barreres per aturar o atenuar les seves conseqüències de la malaltia, està fent poc a poc passos cap a l’enfocament de la salut positiva.

[Ampliar l'article]Editorial

Estem en plena època de canvis i la paraula “crisi” ha passat a formar part del vocabulari quotidià. La crisi és una conjuntura de canvi de la realitat, un canvi que comporta una evolució. Les característiques ambientals i humanes de la vida quotidiana de les persones, i les relacions entre elles, tenen un relació directe en la definició de la salut. En un context de canvi, la salut es transforma, juntament amb les transformacions de les activitats humanes, de la seva economia i del seu medi ambient. La salut de les persones viu doncs un procés de canvi: evoluciona, es transforma i planteja noves necessitats. Aquests canvis s’estan objectivant en les mesures de percepció de la salut, en les demandes al sistema sanitari en l’àmbit de la salut mental i en les decisions que es prenen per mantenir la salut derivades dels canvis en l’economia familiar i de l’angoixa que comporta gestionar els riscos respecte els possibles canvis.

[Ampliar l'article]