Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

Editorial

Tot i tractar-se d’una situació sobrevinguda i imprevista, la COVID-19 ha esdevingut una bona  oportunitat per posar de relleu el pes de la salut en la vida de les persones i dels seus determinants. L’administració local, per ser la més propera a les persones, ha viscut amb una gran intensitat aquesta situació d’emergència.

La salut i el benestar de les persones s’han situat al centre de la governança municipal. D’aquesta situació se’n poden extreure diversos aprenentatges sobre els que val la pena aprofundir, atès que poden determinar les polítiques municipals a curt i a llarg termini.

En aquest número de bepSALUT reflexionem sobre els aprenentatges que ha aportat la crisi de la COVID-19 a les polítiques municipals a través de l’opinió d’un regidor i dues regidores de diferents ajuntaments de la demarcació de Girona. Ens parlen de com han viscut aquesta situació, tant als seus municipis com a nivell personal, i sobre quins son els reptes de futur es plantegen després de la pandèmia.