Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

EDITORIAL

La salut va ser definida al  1946 per a l’Organització Mundial de la Salut com a un  “estat complet de benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia”. Així durant molts anys s’ha considerant que hi ha només 3 dimensions bàsiques que estan interrelacionades que ens poden ajudar a promoure la salut.

En una visió holística de la salut cal incloure una nova dimensió espiritual o existencial de la salut, una dimensió que dóna significat a la vida, esdevenint l’essència de l’existència. Moltes vegades, aquesta dimensió s’ha vist relegada pel fet de confondre-la amb altres conceptes, com pot ser la religió.

En aquest número de Bepsalut tractem de clarificar què entenem per espiritualitat, com aquesta pot estar lligada a  la salut, i per tant, si pot tenir un paper important en la promoció de la salut de la ciutadania i, per últim, si tal i com parlem de determinants socials i econòmics de la salut també podríem parlar de determinats espirituals,  que per tant caldria tenir en compte a l’hora de fer intervencions.