Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

Trenta anys de la Promoció de la Salut. Un desafiament vigent.

Carlos Álvarez-Dardet 

Catedràtic de Salut Pública i Director de l'Observatori de Polítiques Públiques i Salut, Director Associat en Gaceta Sanitària


La influent Declaració d'Ottawa, el 1986, va suposar un canvi disruptiu en el panorama de la salut en el món, en plantejar que la salut de la gent milloraria en la mesura que tinguessin el control de les variables que la condicionen, això s'aconseguiria bàsicament amb apoderament.

No obstant això en l'actualitat es confon massivament amb prevenció de les malalties i per això s'ha creat una notable quantitat d'efectes no desitjats que anomeno "salut persecutòria" i que estan potenciats per les tecnologies de la informació i el neoliberalisme

Per entendre el que ha passat, i posar-hi remei es pot apel·lar a la idea d'Hegel de l'esperit dels temps (zeitgeist) que imposen una superestructura medicalitzada i dominada per la indústria farmacèutica i alimentària, desvirtuant el missatge original.

La promoció de la salut, si és possible, és avui més necessària que mai però necessitem revitalitzar-la i deixar de banda la ingenuïtat política i recolzar-nos en teories que provenen de la pròpia promoció de la salut, com és la salutogènica, barrejada amb la utilització d'actius per a la salut pública. Els processos que van començar en els anys 80 com a conseqüència d'Ottawa d'entorns saludables poden ser un excel·lent espai per a aquesta revitalització.