Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

Editorial

La primera Conferència Internacional sobre la Promoció de la Salut  del 21 de novembre de 1986 va emetre la Carta d’Ottawa, recollint el resultat del debat de la primera Conferència Mundial sobre la Promoció de la Salut, que tenia com a objectiu “Salut per a tots a l’any 2.000”.

La Carta d’Ottawa va representar un punt d’inflexió i  pretenia donar resposta a la demanda creixent  d’enfocar la salut pública des d’una nova perspectiva.

Trenta anys després, en aquest número del Bepsalut fem una aproximació des de les diferents línies d’acció de la Carta d’Ottawa. La Dra. Ilona Kickbusch com a partícip en aquesta primera conferència mundial revisa el paper de la carta d’Ottawa i reflexiona entorn la vigència que té encara. Es representa la reorientació dels serveis sanitaris posant com a exemple la Fundació Salut Empordà de Figueres (Girona).  La visió sobre el desenvolupament  de les aptituds personals des del punt de vista de l’Escola d’Adults de Salt (Girona) i el reforçament de l’acció comunitària  amb diferents accions engegades per la societat civil “El poder del consumidor” de Mèxic.