Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

Empoderament

Definit per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com un procés pel qual les persones adquireixen un major control sobre les decisions i accions que afecten la seva salut, la construcció de polítiques públiques de salut, des d’aquesta perspectiva, suposa un canvi de paradigma i li dona rellevància social. En aquest sentit,  s’ha d’entendre l’apoderament des de la dimensió comunitària, és a dir, des de la perspectiva de l’actuació col·lectiva dels individus per tal d'aconseguir una major influència i control sobre els determinants de la salut i la qualitat de vida de la seva comunitat. És en la dimensió comunitària on l’apoderament pot desplegar el seu màxim potencial, doncs fa partícip a la societat en la presa de decisions que afecten la salut  de la comunitat promovent l’acció col·lectiva i el compromís democràtic.  

Des de l’apoderament es reforça la presa de decisions individual i col·lectiva en el camp de la salut i es potencia la participació comunitària, genera  cohesió social, impulsa polítiques sanes (transversals i multidisciplinars), transforma les condicions de vida i redueix les desigualtats.

En aquest número del Bepsalut s’aprofundeix en l’anàlisi del concepte d’apoderament, des de la perspectiva de la Promoció de la Salut, sempre com a principi bàsic per catalitzar la millora de la salut individual  i col·lectiva. Es presenten  diferents aproximacions i estratègies orientades al disseny d’intervencions en promoció de la salut, la descripció d’una experiència d’apoderament comunitari en joves i una reflexió sobre el principi d’apoderament col·lectiu dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de la OMS.