Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

Salvador Sáez Cárdena

Salvador Sáez Cárdena és professor de la Universitat de Lleida, coordinador del Màster en Educació per a la Salut i d'Aula Salut.

 

Salvador SaezQuè és Aula de Salut i qui en forma part?

Davant la diversitat de factors que tenen relació amb els problemes de la salut i la complexitat de tractar-los, es fa imprescindible la col·laboració de professionals de diferents disciplines que, mitjançant l’estudi, la investigació i la docència, aportin solucions originals i imaginatives per  millorar els hàbits de vida saludables i disminuir els factors de risc que afecten a la població.

D’aquest marc en sorgeix Aula Salut, com un equip de treball format per un grup de professionals de diferents disciplines (psicologia, infermeria, medicina, pedagogia, mestre...) i institucions relacionades amb les ciències de la salut, que aporten els seus coneixements i experiències amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones en les seves diferents activitats. 

 

En quin moment es crea Aula de Salut i quines raons et van portar a fer-ho?

Aula Salut es crea fa uns 20 anys davant la necessitat de crear sinèrgies entre un conjunt de professionals motivats per l’educació per a la salut i per l’escassetat de formació en temes relacionats amb la promoció i educació per a la salut (PiEpS)

En aquests moments existeix una demanda de formació i orientació cap a la promoció de la salut per part dels professionals i de la població en general. Cada vegada més les demandes es centren en una formació més orientada a la salut i els seus determinants més que no en una formació basada en la malaltia.

En junta de govern de 2 de juliol de 1999 de la Universitat de Lleida s’aprova Aula de Salut com un grup d’investigació multidisciplinar en el camp de l’educació per a la salut. A l’actualitat estem integrats en el grup d’investigació Atenció, Epidemiologia i Educació per a la Salut de l’Unviersitat de Lleida. 

 

Què creus que ha aportat Aula de Salut a l’educació i la promoció de la salut a nivell de Catalunya?

Ha estat un grup constant i permanent de referència en temes relacionats amb la promoció i l’educació per a la salut, especialment pel que fa a la formació a través de postgraus i màster. També, en aquests últims anys ha generat espais i trobades per l’intercanvi d’idees i experiències mitjançant l’organització  de les Jornades de Promoció i Educació per a la Salut, especialment en la nostra autonomia.

En aquest sentit, cal destacar que l’interès per la formació en aquests temes s’ha compensat amb els dos màster universitaris que s’imparteixen a la Universitat de Lleida (Educació per a la Salut) i a la Universitat de Girona (Promoció de la Salut) 

 

Quins projectes de futur té Aula de Salut?

Tots creiem que hem de seguir com a grup de treball, però donant més protagonisme i potenciant les noves realitats, com és el cas de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona; els grups d’investigació dels diferents departaments en els que estem implicats; els màster universitaris en els que col·laborem i coordinem, i a les trobades biennals mitjançant de les Jornades de Promoció i Educació per a la Salut.

També tenim la intenció de seguir amb la creació de materials educatius i didàctics sobre PiEpS, així com en l’assessoria de projectes, tan en la seva gestió com en els apartats metodològics.

I per sobre de tot, el que si que tenim clar és que hem de seguir essent cantera de professionals interessats i motivats per la PiEpS.