Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

Contribució de les universitats a l’enfortiment de la Promoció de la Salut i l’Educació per a la Salut a Iberoamèrica

Hiram Arroyo, coordinador del CIUEPS i catedràtic de Promoció de la Salut de la Universistat de Puerto Rico

 

Hiram ArroyoEl tema de la formació de personal professional en els àmbits de la Promoció de la Salut (PS) i l’Educació per a la Salut (EPS) continua ocupant un setial de gran importància en els plans estratègics definits per les organitzacions professionals de PS. Actualment existeixen diverses iniciatives regionals i globals que desenvolupen projectes de definició de competències i estàndards professionals en PS, propostes d’acreditació de programes de PS, desenvolupament de cursos internacionals de PS, i desenvolupament d’esdeveniments i reunions sobre aquesta temàtica.

Durant els últims anys els programes acadèmics de PS i EPS han mantingut una relació de treball en xarxa de naturalesa intercontinental. El 9 d’abril de 2012 es va reunir a Ciutat de Mèxic el Consorci Interamericà d’Universitats i Centres de formació de Personal en Educació per a la Salut i Promoció de la Salut (CIUEPS, www.ciueps.org). El Consorci és una xarxa professional constituïda des de 1996 que ha fomentat l’intercanvi de programes acadèmics de PS i EPS a Iberoamèrica.

El CIUEPS es defineix com un fòrum actiu de discussió sobre els plans d’estudis vigents en la formació de personal en educació per la salut i promoció de la salut i un propulsor d’accions conjuntes dirigides a estimular i millorar el desenvolupament teòric, metodològic, la pràctica de l’ensenyament i la investigació dels camps de la PS i l’EPS. Des de la seva creació i fins el present, el CIUEPS ha mantingut l’objectiu de servir com a xarxa i entitat de recolzament a les institucions acadèmiques i de servei amb funcions de formació i capacitació en Promoció de la Salut i Educació per la Salut. Es reconeix que el major esforç del CIUEPS ha estat la vinculació amb personal docent i institucions universitàries a les finalitats d’impulsar el desenvolupament d’iniciatives acadèmiques de formació de recursos humans en PS i EPS en les diferents modalitats de formació universitària.

Com a part dels resultats de l’Assemblea de la xarxa del CIUEPS a Mèxic s’han reactivat diverses comissions de treball, entre elles: comunicació, investigació, tranversalització de la PS, acreditació de programes, educació virtual, determinants socials de la salut, assumptes d’estudiants i la iniciativa de cursos sobre el tema d’apoderament. Per rebre més informació sobre el CIUEPS poden escriure al correu electrònic consorcio.rcm@upr.edu o revisar la pàgina www.ciueps.org . L’Oficina de Coordinació del CIUEPS s’ubica en el Centre Col·laborador de la OMS/OPS per a la Capacitació i Investigació en Promoció de la Salut i Educació per a la Salut adscrit al Departament de Ciències Socials, Facultat de Ciències Biosocials i Escola Graduada de Salut Pública, Recinte de Ciències Mèdiques, Universitat de Puerto Rico. PO Box 365067, San Juan, Puerto Rico 00936-5067. Tel. 787-758-2525, extensions 1302, 1417,1419. Fax.787-754-6621 o 787-759-6719.