Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

Millorar l’alfabetització per a la salut: canvis en el nostre Sistema d’Atenció Sanitària

Rob Simmons. Professor i Director de Mestratge de Salut Pública a la Universitat Tomas Jefferson. Escola de Salut de Població Filadèlfia, EUA


L’alfabetització per a la salut està guanyant cada vegada més atenció. Durant l’última dècada líders de salut la plantegen com un manera de millorar la satisfacció del pacient, el compliment de les recomanacions, els canvis de comportament i de generar canvis en el sistema d’atenció sanitària amb la finalitat de reduir les despeses.

El Centre Canadenc Internacional per a l’alfabetització la defineix com “l’ús d’una àmplia gamma d’habilitats que milloren la capacitat de les persones per actuar amb la informació amb la finalitat de viure una vida més saludable. Aquestes habilitats inclouen la lectura, escriptura, comprensió auditiva, expressió oral, el càlcul i l’anàlisi crític, així com les habilitats de comunicació i ‘ interacció.

L’alfabetització per la salut permet que el públic i el personal que treballa en qualsevol tipus d’ambient relacionat amb la salut trobi comprensió, avaluació, comunicació i utilitzin la informació.En un marc de treball per a la millora de la intervenció en alfabetització per a la salut s’ha de tenir en consideració la pròpia cultura, el sistema d’educació i el sistema d’atenció sanitària.

Les xifres demostren que la no atenció a l’alfabetització per a la salut té enormes implicacions. S’ha demostrat que l’alfabetització per a la salut té més repercussió en l’estat de salut de un individu que l’edat, els ingressos, la situació laboral o el nivell educatiu.

Diferents estudis portats a terme als Estats Units han demostrat que la baixa alfabetització condueix a més temps d’hospitalització, una visita addicional per any al metge, més consum de medicaments, més errors de tractament, tres vegades més receptes, i un cost extra estimat en més de $ 100 bilions per any.

Les organitzacions de salut estan treballant en diferents aspectes per convertir-se en “organitzacions alfabetitzadores per la salut”. Aquestes característiques inclouen:

·         L’alfabetització per la salut és part integrant de la missió, l’estructura i el funcionament d’una organització.

·         L’alfabetització per a la salut està integrada en la planificació, les mesures d’avaluació, la seguretat del pacient i la millora de la qualitat.

·         Es recomanable utilitzar estratègies d’alfabetització per la salut en la comunicació interpersonal i obtenir la confirmació de comprensió del pacient.

·         S’ha de proporcionar un accés fàcil a la informació de la salut i a l’assistència i orientació en els llocs de servei.

·         Cal dissenyar i distribuir material imprès, audiovisual i mitjans socials fàcils d’entendre.

 Pel que fa al sistema de salut algunes estratègies provades inclouen:

 ·         Portar a terme l’avaluació del pacient i el seguiment permanent per a millorar la comprensió del pacient i el canvi de comportament.

·         Utilitzar tècniques de comunicació i de “repetir el qu s’ha entès” en les que es demani als pacients explicar el que han aprés i com ho portaran a pràctica a casa.

·         Utilitzar un “llenguatge senzill” en els materials d’educació.

·         Organitzar la informació electrònica del lloc web de manera que es faciliti el seu ús a pacients i familiars.

·         Simplificar la informació de la medicació i el seguiment de les receptes.

·         Formar als treballadors en alfabetització per a la salut utilitzant varis mètodes d’educació que millorin la comprensió del pacient.

·         Utilitzar de manera visible la senyalització universal en hospitals i clíniques així com mapes per ajudar als pacients i als seus familiars a “trobar els llocs”

Així doncs, mitjançant l’èmfasi i el compromís per a millorar l’alfabetització per la salut, les institucions d’atenció sanitària i els proveïdors poden millorar l’experiència del pacient i millorar els resultats de salut.

 

Bibliografia

·         Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), CAHPS Health Literacy Item Set, 2012, en ingles y español, https://cahps.ahrq.gov/surveys-guidance/item-sets/literacy/2311_About_Health.pdf

http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/quality-resources/tools/literacy/index.html

·         Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), Health Literacy Toolkit – Universal Precautions, http://www.nchealthliteracy.org/toolkit/ , http://nnlm.gov/scr/blog/2010/04/29/ahrq-health-literacy-universal-precautions-toolkit-available/ 2012

·         Brach, C., “Ten Attributes of Health Literate Health Care Organizations”, Institution of Medicine (IOM), 2012, Washington DC: The National Academies Press, http://www.iom.edu/Global/Perspectives/2012/~/media/Files/Perspectives-Files/2012/Discussion-Papers/BPH_Ten_HLit_Attributes.pdf 

·         Canadian Centre for Literacy, http://www.centreforliteracy.qc.ca/health_literacy

·         LiConcientización Sobre Temas de Salud: Un Vistaxo a Las Estadísticas, Nacional Fundación de Seguidad de las Pacientes,    http://www.npsf.org/wpcontent/uploads/2011/12/AskMe3_Stats_Spanish.pdf

·         Literacy Profiles Among 16-65 Year Olds, Percentage of Adults Scoring at Each Proficiency Level, The Guardian, 2013, www.theguardian.com/news/datablog/2013/Oct/08/oecd-countries-numeracy-literacy-high-skills.

·         Rudd, R.E., Improving Americans’ Health Literacy, The New England Journal of Medicine, 2010, 363:24, 2283-2285, http://phes.co/obj/Newengland/Ahmed/Improving%20Americans'%20Health%20Literacy.pdf

·         Weiss, B.D. Health Literacy:  A Manual for Clinicians, American Medical Society/American Medical Association Foundation, 2007, http://med.fsu.edu/userFiles/file/ahec_health_clinicians_manual.pdf