Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

Temps de Promoció de la Salut

Dr. Antoni Mateu i Serra, Director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 

Dr Antoni MateuEn aquests moments tenim l’esperança de vida més gran de la nostra història, amb un gran percentatge de persones grans i una gran càrrega de problemes de salut crònics. Al mateix temps patim una crisi econòmica profunda i un canvi de model social progressiu. Tot això, i molts factors més, com la globalització de la vida, l'aparició d’entorns virtuals, el canvi relativament brusc en les necessitats d’alimentació i activitat física que implica viure, obliga a prioritzar la promoció de la salut. Tal i com es formulava a la carta d’Otawa necessitem entorns facilitadors, promotors de la salut, i persones i comunitats empoderades, que tinguin les habilitats i competències personals per cuidar i millorar la seva salut. 

Per aconseguir-ho necessitem la col·laboració de tots els sectors de la societat, ja que la pròpia comunitat és la protagonista de la pròpia salut i degut a que la majoria, sinó totes, les politiques tenen un impacte en la salut. Necessitem també uns serveis sanitaris (tant assistencials com de salut pública) reorientats cap a la promoció de la salut, en sistemes de salut, i no en sistemes orientats a la malaltia. La col·laboració entre totes les administracions (l’estatal, l’autonòmica, les locals) , tant la sanitària, com la de serveis socials i tota la resta, començant per aquelles que tenen competències en ensenyament, habitatge, treball, esport, etc. és essencial.

La Llei de Salut Pública de Catalunya i el posterior desplegament de l’Agència de Salut Pública i del Pla Interdepartamental de Salut Pública reconeix aquest paper fonamental de la promoció de la salut, incorporant també els conceptes de salut comunitària i equitat, l’ importància de l’ enfocament de salut en totes les politiques i la corresponent avaluació de l’ impacte en salut.

El Pla de Salut 2011-2015 recull almenys en tres projectes aspectes de promoció de la salut: el Pla interdepartamental de salut pública, els programes de promoció i prevenció en el marc de la cronicitat (treballant sobre tot els determinants) i la integració de la salut pública en el sistema de salut.

Les Universitats juguen un paper fonamental en la promoció de la salut en almenys tres sentits. El primer com formadores dels propis professionals de la salut en les disciplines (eines, estratègies) lligades a la promoció de la salut. Segon, com a generadores de base teòrica i recerca a associada amb el tema. Tercer, com dinamitzadores de les comunitats i les xarxes a les que pertanyen, tant les de la pròpia universitat com de l’entorn territorial on estan situades. 

La Universitat de Girona està jugant tots aquests papers, principalment a partir de la càtedra de Promoció de la Salut. Aquest paper de la Universitat (de l’Acadèmia) en els tres aspectes és fonamental, però sobretot en els dos primers aspectes és irreemplaçable. Necessitem professionals de la salut competents en promoció de la salut, i per això es necessita formació tant de pre com de postgrau. Necessitem també estudis ben realitzats que ens ajudin a valorar els resultats de les intervencions i a basar-les en les millors teories disponibles. Per últim necessitem que actuïn com a nexe d’unió, com facilitadores d’intercanvi de bones pràctiques i experiències d’èxit.

En un mon en que cada vegada més les comunitats son virtuals, i això és un repte i una oportunitat , que ens permeten compartir a distància coneixements i experiències, el butlletí bepSALUT és una magnifica notícia.

Li desitgem tot l’èxit del mon! Us oferim tota la nostra col·laboració!