Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

bepSALUT

Josep Maria Corominas i Barnadas, Vicepresident primer de Dipsalut

 

DipsalutA Dipsalut, com a organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, sempre li és una satisfacció donar la benvinguda a noves iniciatives en el camp de la salut pública. Especialment en aquest cas en que El Butlletí Electrònic de Promoció de la Salut – bepSalut, serà una eina útil als professionals de la salut pública.

bepSalut no només donarà resposta a les inquietuds del món acadèmic sinó que també és una oportunitat per realitzar una mirada a la promoció de la salut des de la praxis del món local.

Això és essencial perquè per una banda enllaça amb la voluntat d’Innovació que ens defineix; Innovació, perquè ha de permetre'ns anar endavant... obrir mentalitats, obrir debats, perquè sense por i amb rigor ens ha d’oferir noves mirades cap al futur. Innovació, perquè pot ser un bon espai per a posar de costat, on volem anar (reflexió) i el que estem fent (l’acció). Innovació, perquè ens permetrà portar a casa nostra les millors experiències i reflexions a nivell internacional. I, innovació perquè en definitiva la informació i la comunicació en són una de les bases.

Per altra banda, enllaça amb la voluntat i raó de ser de Dipsalut, que és la proximitat al món local. Proximitat, perquè ha de permetre explicar als municipis les seves experiències, les que han tingut, les que estant tenint, i també les que estant construint. Proximitat perquè ha de donar veu a l’experiència dels nostres tècnics i tècniques del territori. Proximitat perquè ens ha de permetre apropar l’acció-reflexió a la realitat dels nostres municipis. I proximitat, perquè ha d’ajudar a fer aflorar les realitats dels nostres municipis, les seves problemàtiques i les seves potencialitats.

En definitiva si bepSalut es capaç de facilitar la innovació i la proximitat tindrem una magnífica eina per a la millora del disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques públiques de promoció de la salut de la nostra demarcació.