Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Etiqueta: Salut públicaPodem parlar de determinants espirituals en salut?

foto Montserrat Esquerda Aresté.jpg S’ha escrit bastant sobre necessitats espirituals de la persona malalta principalment en l’àmbit de cures pal·liatives (pioneres en aquets tema), es comença a parlar de recursos espirituals de la persona malalta i la recerca de la relació entre creences espirituals i salut, ha presentat un creixement explosiu les darreres dècades. Però anant una mica més enllà, ens plantegem si podríem parlar de determinants espirituals de salut.

[Ampliar l'article]Salut espiritual. Teoria i pràctiques

Foto_MBS_1.png L'interès per l'espiritualitat i la seva influència en la salut ha emergit amb força en els últims anys com a dimensió fonamental i necessària en l'objectiu de millorar la qualitat i sostenibilitat dels serveis sanitaris mitjançant una cura integral, centrat en el pacient i amb compassió. Avancem així cap a una comprensió holística de la salut en reconèixer la seva naturalesa tetra dimensional: física, emocional, social i espiritual. La dimensió espiritual, fins ara únicament reconeguda en el final de la vida, és avui reclamada per la seva integració de forma transversal a totes les fases i nivells de l'assistència sanitària.

[Ampliar l'article]Salut Espiritual

MB-JLB para Blog.jpg A Espanya, hi ha una llarga i fructífera tradició en l'abordatge dels aspectes espirituals, relacionats amb les fases últimes de la vida: la sida (en els temps en què no existien tractaments eficaços), pacients en fases terminals (associades a diverses malalties) i cures pal·liatives (especialment en relació amb processos oncològics). El repte, plantejat en els últims tres anys, ha estat l'enfocament més preventivista i de promoció de la salut que s'ofereix des de l'àmbit de la Salut Pública.

[Ampliar l'article]La salut és un recurs de la vida quotidiana

foto iliona.jpg Per a mi, una de les dimensions més importants de la Carta d’Ottawa per a la promoció de la salut sempre ha estat la pedra angular d’aquest concepte a la vida quotidiana, la qual fa que la promoció de la salut sigui un plantejament que no tan sols està obert als professionals, sinó a tothom.

[Ampliar l'article]Salut en totes les polítiques, el cas de l'Equador

Foto cecilia vaca retrat.JPG L’any 2008 representa una fita històrica per la República de l’Equador, ja que a través de l’Assemblea Constituent es va elaborar una nova Constitució que reflexa la voluntat originaria i sobirana del poble equatorià per transformar i reconstituir l’organització jurídica, política i econòmica del país, establint clarament un règim de desenvolupament basat en els drets, la justícia i el Sumak Kawsay o “Bon Viure” i consolidant l’Equador com a Estat constitucional de drets i justícia, social, democràtic, sobirà, independent, unitari, intercultural, plurinacional i laic.

[Ampliar l'article]Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, un exemple de Salut en totes les polítiques

Foto Luis Partida.JPG Des de 1988 els Governs Locals que integren la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (RECS), en el cens de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, han adquirit importants compromisos en matèria de prevenció i promoció de la salut, enfortint els propis sistemes de salut i ajudant a instaurar estils de vida saludables en la seva població.

[Ampliar l'article]Editorial

Des dels seus orígens la promoció de la salut ha considerat la salut

[Ampliar l'article]El Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)

Foto Lluís Picart.JPG Protegir i millorar la salut de la població requereix l’acció de tot el govern, és el que es coneix com a estratègia de "Salut en totes les polítiques". Aquesta estratègia és recomanada a nivell internacional per organismes com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que la recull a l’hora de plantejar l’Estratègia de Salut 2020. S’estima que el 80% dels factors que determinen la salut estan fora del sistema sanitari i es relacionen amb l’entorn, els factors socioeconòmics i els estils de vida.

[Ampliar l'article]Treball i salut en temps de crisi: una lectura en clau de desigualtats

Lucia Artazcoz perfil.jpg Tot i que les retallades en el sistema sanitari poden tenir un impacte negatiu sobre la salut i incrementar les desigualtats, una reflexió sobre l’impacte de la crisi sobre la salut ha de partir d’una visió més àmplia basada en el fet que l’estat de salut depèn fonamentalment de les condicions de vida i de treball de les persones i que la contribució de l’assistència sanitària és molt menor.

[Ampliar l'article]Crisi i nutrició

Catedratico-de-Nutricion-y-Bro_54169919125_51348736062_224_270.jpg Una conseqüència òbvia de la crisi és que hi ha gent que no pot menjar prou bé o que, fins i tot, passa gana. La gana pot ser quantitativa i conscient, si la ingestió d’aliments és insuficient (desnutrició), o qualitativa o “oculta”, quan les persones no tenen la sensació de manca d’aliments, però que, per la baixa qualitat nutricional del que mengen, tenen carències o desequilibris d’alguns nutrients (malnutrició).

[Ampliar l'article]1 2