Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Canvi climàtic i salut

Foto 3b_ssm.jpg El canvi climàtic és un dels grans reptes que han de fer front les societats de tot el mon, independentment del seu grau de desenvolupament. És cert que la vulnerabilitat no és la mateixa en tots els casos i que són els països pobres i menys desenvolupats els que més sensibles són als impactes del canvi climàtic, tot i que són els que menys hi han contribuït. Però les societats desenvolupades no estan exemptes de riscos. Uns riscos i uns impactes que es poden constatar avui. El canvi climàtic no és quelcom que ha de venir. És una realitat que ja tenim instal·lada a casa nostra.

[Ampliar l'article]Solucions basades en la naturalesa per reduir els impactes del canvi climàtic sobre la salut

marta_2017_2.jpg Segons els escenaris de canvi climàtic per a Espanya en general s'espera un augment de les temperatures i del nombre i durada de les onades de calor, i una disminució de les precipitacions. Aquests efectes ja s'estan fent notar en les nostres ciutats, amb greus conseqüències per al benestar i la salut de les persones.

[Ampliar l'article]L’impacte del canvi climàtic en la salut.

JSunyerPRBB3.jpg Avui, els models que estimen la càrrega en mortalitat i anys de vida amb salut preservada situen el canvi climàtic lluny dels determinants cabdals. I en canvi, varis panells d’experts prediuen que el canvi climàtic pot esdevenir el principal determinant de la salut en els propers anys fins al punt de fer retrocedir els guanys obtinguts durant les darreres dècades en esperança de vida

[Ampliar l'article]Declaració de Shanghai sobre la promoció de la salut en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

PAU-BATLLE_DIPSALUT-06-10-16-5_2000x1328-1024x680.jpg Fa pocs mesos es va aprovar la Declaració de Shanghai, la darrera de la llarga història de cartes i declaracions que ha anat aprovant l’Organització Mundial de la Salut – OMS – que van contribuint a enforcar els grans reptes de la promoció de la salut.

[Ampliar l'article]Salut Espiritual

MB-JLB para Blog.jpg A Espanya, hi ha una llarga i fructífera tradició en l'abordatge dels aspectes espirituals, relacionats amb les fases últimes de la vida: la sida (en els temps en què no existien tractaments eficaços), pacients en fases terminals (associades a diverses malalties) i cures pal·liatives (especialment en relació amb processos oncològics). El repte, plantejat en els últims tres anys, ha estat l'enfocament més preventivista i de promoció de la salut que s'ofereix des de l'àmbit de la Salut Pública.

[Ampliar l'article]Quin lligam hi ha entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els determinants socials de la salut?

MarionaPons.jpg L’any 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda de 2030 per al Desenvolupament Sostenible”. Aquesta Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites per millorar la vida de totes les persones i avançar cap el desenvolupament sostenible a nivell mundial. Es tracta d’un pla d’acció fins l’any 2030 vers les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat. Els ODS i les fites són de caràcter integrat i indivisible, i conjuguen tres dimensions interconnectades: econòmica, social i ambiental.

[Ampliar l'article]Canvi climàtic, sostenibilitat i pol·lució ambiental

Humberto Llavador.jpg El canvi climàtic és un tema greu, urgent i global. La Stern Review (2010) ho considera "la major de totes les externalitats" i la Lancet Comission com el major risc per a la salut mundial del segle XXI. Augments en la temperatura mitjana de 4oC per a finals de segle, als que ens dirigim seguint les tendències actuals d'emissions, tindran efectes devastadors que amenacen amb destruir els avenços en desenvolupament i en salut mundial dels últims cinquanta anys. Però el canvi climàtic també és un tema ètic, ja que qualsevol solució requereix considerar desigualtats intergeneracionals així com entre els habitants d'una mateixa generació

[Ampliar l'article]El paper del sector de la salut en la implementació dels ODS a Catalunya

Arnau Queralt.jpg L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com un estat de complet benestar físic, mental i social, no només com l’absència d’afeccions o malalties. Reconeix, també, que l’origen dels majors reptes sanitaris actuals (entre els quals s’inclouen les malalties no transmissibles, les iniquitats i desigualtats sanitàries, el canvi climàtic i l’increment dels costos en l’assistència sanitària) estan vinculats al què es coneix com a determinants socials de la salut, és a dir, les circumstàncies en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen, i els sistemes establerts per combatre les malalties.

[Ampliar l'article]Contaminació atmosfèrica i salut infantil

Mireia Gascon.jpg L’any 2014 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) determinava que la contaminació atmosfèrica era la responsable del 40% de les morts per infart i angina de pit, del 40% de les morts per accidents cerebrovasculars, de l’11% de les morts per malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), del 6% de les morts per càncers de pulmó i del 3% de les morts per malalties infeccions respiratòries agudes en nens

[Ampliar l'article]Carmen Cabezas

carmencabezaseditora36321270.png La Dra. Carmen Cabezas Peña és metgessa, especialista en Medicina familiar i comunitària i Medicina preventiva i salut pública. Actualment és sub-directora general de Promoció de la Salut, Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquesta entrevista li demanem la seva opinió sobre el passat, el present i el futur de la Promoció de la Salut des de la seva àmplia expertesa.

[Ampliar l'article]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15