Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Alfabetització per a la salut com a innovació disruptiva

Health literacy as a disruption.png La teoria de la innovació disruptiva la va introduir el professor Clayton Christensen, de Harvard. Aquesta teoria explica com una innovació transforma un sector actual introduint senzillesa, pragmatisme, accessibilitat i assequibilitat quan el status quo són la complicació i un cost elevat. Inicialment, una innovació disruptiva es forma en un nínxol de mercat que podria no semblar atractiu ni tenir conseqüències per als actors rellevants però, a llarg termini, el producte o idea nou torna a definir completament el sector (Clay Christensen, 2016).

[Ampliar l'article]Editorial Drets Humans i salut

La Declaració Universal dels Drets Humans al 1948 estableix que "Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge , l'assistència sanitària i els serveis socials necessaris ".Així es reconeix que la salut és un dret humà fonamental, que cal entendre’l com un dret inherent a totes les persones sense distinció de nacionalitat, lloc de residència, sexe, origen nacional o ètnic, religió, llengua o qualsevol altra condició.

[Ampliar l'article]El lloc dels drets humans en el desenvolupament d'Habilitats per a la Vida

Amanda Bravo Foto.jpg Quan es parla de realització dels drets humans en un context com el colombià es pensa clarament en una agenda pendent, i segurament això és així almenys en un bon nombre de països de l'anomenat món en desenvolupament o del sud. I és només veure-ho en la vida quotidiana, on hi ha una magra cultura de l'actuació ètica, que incorpori drets / responsabilitats / deures, i una tensió sempre present entre els interessos del bé comú i els del profit personal, en detriment de les altres persones o grups.

[Ampliar l'article]La salut i els drets humans, o millor, la salut dels drets humans

IMG_1282.JPG Sembla versemblant pensar que una de les maneres adients per a mesurar la situació dels drets humans en qualsevol context, consisteix en constatar quina és la seva situació en relació amb la salut. El dret a la salut es situa dins d’un conjunt de drets que s’han vingut anomenant de segona generació i que es refereixen als de caràcter econòmic, social i cultural. La peculiaritat que els acompanya, és la de que la seva posada en pràctica, a diferència dels drets civils i polítics, requereix la disponibilitat de fons dineraris.

[Ampliar l'article]Sostenir un Sistema Sanitari Equitatiu

victoriacamps,1.gif La protecció de la salut és un dels drets fonamentals de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948. L’estat del benestar, allà on existeix, ha anat bastint uns sistemes sanitaris que procuren l’accés i el tractament igual per a tota la ciutadania. Un dels grans principis de la bioètica és el de justícia. Però si és cert que els altres principis –no maleficència, beneficència i autonomia- han estat àmpliament estudiats i interpretats, el principi de justícia té un desenvolupament insatisfactori.

[Ampliar l'article]Per què hem d'incorporar l'enfocament Basat en Drets Humans (EBDH) en les Estratègies i Polítiques Públiques que desenvolupen el Dret a la Salut a Espanya.

LOGOISi.jpg La salut és un dels principals temes de la societat actual i una de les principals problemàtiques de la ciutadania. És una necessitat universal, comú a totes les persones, un bé comú que ha de ser protegit i garantit a totes les persones sense cap discriminació. Per això la salut i els drets humans estan units. Els drets humans són un conjunt de valors (respecte, llibertat, dignitat, responsabilitat), principis (universalitat, igualtat i no discriminació, interdependència i indivisibilitat) i normes (tractats, declaracions, convencions) que regulen la vida de les persones en societat.

[Ampliar l'article]EDITORIAL

La salut va ser definida al 1946 per a l’Organització Mundial de la Salut com a un “estat complet de benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia”. Així durant molts anys s’ha considerant que hi ha només 3 dimensions bàsiques que estan interrelacionades que ens poden ajudar a promoure la salut. En una visió holística de la salut cal incloure una nova dimensió espiritual o existencial de la salut, una dimensió que dóna significat a la vida, esdevenint l’essència de l’existència. Moltes vegades, aquesta dimensió s’ha vist relegada pel fet de confondre-la amb altres conceptes, com pot ser la religió.

[Ampliar l'article]Entrevista a Begoña Merino Merino

Fem una entrevista a Begoña Merino Merino que va ser cap de l'Àrea en Promoció de la Salut a la Subdirecció General de Promoció de la Salut i epidemiologia del Ministeri de Sanitat , Serveis Socials i Igualtat.

[Ampliar l'article]Salut i espiritualitat: un tema pendent

BRM3.15.JPG En aquest article reivindiquem la importància de l'espiritualitat en la promoció de la salut. L'espiritualitat ens reconcilia sempre amb la condició humana: quan hi ha salut, per gaudir-agraït; i quan la salut falla, per viure i morir amb l'esperança que res sigui en va. L'atenció integral dels pacients exigeix professionals sanitaris amb virtuts; però també la ciutadania necessita de certa pedagogia, per saber apreciar el bé que és la salut, la cura que requereix i el misteri que l'envolta.

[Ampliar l'article]Podem parlar de determinants espirituals en salut?

foto Montserrat Esquerda Aresté.jpg S’ha escrit bastant sobre necessitats espirituals de la persona malalta principalment en l’àmbit de cures pal·liatives (pioneres en aquets tema), es comença a parlar de recursos espirituals de la persona malalta i la recerca de la relació entre creences espirituals i salut, ha presentat un creixement explosiu les darreres dècades. Però anant una mica més enllà, ens plantegem si podríem parlar de determinants espirituals de salut.

[Ampliar l'article]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15