If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració

Pràctiques de segon cicle

Contact

Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Tel. 972418820

gali@udg.edu

 

Pràctiques de 2n cicle

PRÀCTIQUES D’ENSENYAMENT DE CATALÀ A ADULTS IMMIGRANTS 

Responsable per la Universitat de Girona: Lluïsa Gràcia

 

 

Origen, història i objectius

 

Les pràctiques d’ensenyament de català a adults immigrants van néixer el curs 2002-03 amb la voluntat de donar una formació als estudiants de Filologia Catalana de la Universitat de Girona que no està contemplada en cap de les assignatures que poden cursar durant la llicenciatura, però que pot ser important per al seu futur professional, perquè la societat demana persones ben formades en l’àmbit de l’ensenyament del català a immigrants per tal de donar una resposta adequada a la nostra nova societat multilingüe. En l’actualitat, ja hi han participat gairebé una cinquantena d’estudiants.

 

La idea general del programa, doncs, és que alguns estudiants de segon cicle de Filologia Catalana de la Universitat de Girona puguin fer pràctiques en centres d’ensenyament de català a immigrants de les comarques gironines. Es tracta d’apropar els estudiants a la diversitat lingüística que es dóna a les aules com a conseqüència de la nova immigració, especialment d’aquella procedent de països en què es parlen llengües tipològicament molt diferents de les nostres, i de donar-los una formació en l’àmbit de l’ensenyament del català com a segona llengua.  Els grups en què s’integren els estudiants en els centres són, generalment, dels nivells inicials.

 

Els centres que durant aquests anys han acollit estudiants en pràctiques han estat les Escoles d’Adults (2002-2005), que en aquell moment depenien del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), més concretament, el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Girona, amb qui encara mantenim la col·laboració.

 

 

Dades tècniques més rellevants d’aquesta activitat

 

· Estudiants a qui va adreçada

 

 Estudiants de segon cicle de Filologia Catalana.

 

· Convocatòria i selecció dels estudiants

 

A l’inici de l’any acadèmic, la tutora de la Universitat (Lluïsa Gràcia) fa una presentació de l’activitat als tots els estudiants de Filologia Catalana matriculats en cursos de segon cicle i obre el termini de presentació de sol·licituds. Una vegada tancat el termini, conjuntament amb la Directora del CNL, es fa una entrevista a cada un dels candidats i s’acorden les disponibilitats de places i la selecció dels estudiants.

 

· Tipus de relació administrativa

 

Els estudiants, el centre receptor (CNL) i la Universitat de Girona firmen un Conveni de Cooperació Educativa. Cada estudiant té assignat un tutor en el centre. La persona responsable de l’organització de les pràctiques actua com a tutora de la Universitat.

 

· Reconeixement i crèdits per als estudiants

 

Se’ls pot reconèixer, si ho volen, com a 4 crèdits de lliure elecció.

 

· Nombre d’hores

 

L’activitat té una durada de 60 hores, 40 de les quals són a l’aula i les altres són per a assistir a sessions formatives, reunions, tutories i preparació de material o de classes. Les 60 hores es realitzen durant el curs acadèmic. Generalment comencen el mes de novembre, una vegada s’han firmat els convenis. La distribució de les hores depèn dels cursos en què es pot integrar l’estudiant.

 

· Activitats que realitzen els estudiants i els tutors dels centres

 

Abans de començar l’activitat a les aules, una persona del CNL fa una sessió de formació als estudiants en què els explica el funcionament del centre, els sistemes d’ensenyament que fan servir, el material didàctic, les característiques del grup en què s’incorporaran, etc. i se’ls presenta el tutor, amb qui es reuneixen per programar les activitats i el desenvolupament de les pràctiques.

 

Les activitats que realitzen els estudiants en els centres són variades i canvien al llarg del període de pràctiques. Al començament, assisteixen a les classes i, fonamentalment, observen el que fa el tutor i es familiaritzen amb el grup. Des del primer dia, el tutor i l’estudiant es reuneixen periòdicament per comentar les classes fetes i per preparar les següents. Al final de la breu fase inicial, ja comencen a col·laborar en la feina docent del tutor i a intervenir a les classes seguint les seves instruccions i, més endavant, a preparar conjuntament material per a les classes i a participar en projectes dels centres. Al final del període de pràctiques, l’estudiant ha de preparar i impartir tot sol una unitat docent, sota la supervisió del tutor.

 

Quan ja han acabat les pràctiques, els estudiants han de fer una memòria de l’activitat, explicant com han distribuït les hores, què han fet, què han après, quins problemes han tingut i com valoren l’experiència.

 

Enllaç amb el recull de premsa