If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració

Màsters

Contact

Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Tel. 972418820

gali@udg.edu

 

Màsters

MÀSTER EN ENSENYAMENT D’ESPANYOL I DE CATALÀ COM A SEGONES LLENGÜES /

LLENGÜES I MOVIMENTS DE POBLACIÓ

 

Objectius formatius

 

Aquest màster proporciona una formació de recerca i professionalitzadora en l’àmbit de l’atenció a la diversitat cultural, lingüística, social i educativa.

D’una banda, s’ofereix una formació integral a futurs professors d’espanyol i/o de català com a segones llengües, tant des d’un punt de vista didàctic com gramatical. El màster completa l’oferta formativa existent per donar resposta a la demanda social, en el context de les noves necessitats que comporten les situacions d’interculturalitat. D’altra banda, es garanteix la base necessària per desenvolupar activitats de recerca en lingüística general i comparada, contacte lingüístic i ensenyament i adquisició de llengües, amb una atenció particular a les situacions de plurilingüisme vinculades al fet migratori.

 

Sortides professionals

 

El màster està concebut com a resposta a la demanda actual de personal especialitzat en coneixements de llengua i en integració social, tant en l’àmbit internacional com en el nacional i local.

Es formen professionals de l’ensenyament d’espanyol i/o de català com a segones llengües amb una orientació especial al treball en contextos plurilingües. També pot ser la base, partint de la realització d’un treball de recerca, per elaborar una tesi doctoral en diversos camps de la lingüística, teòrica, descriptiva i aplicada. És a dir, proporciona la formació adequada per a aquells que treballin o vulguin treballar desenvolupant feines de recerca lingüística, com a professors de segones llengües, lectors de català i d’espanyol, professors de secundària, professors d’escoles de persones adultes, mediadors i assistents socials que han de treballar amb diversos col•lectius d’immigrants, etc.

 

Responsable acadèmica

 

Beatriz Blecua Falgueras: beatriz.blecua@udg.edu

   

Beques

 

Hi ha beques de diversos tipus per cursar estudis de màster. Per obtenir més informació: comunicacio@portalderecerca.com; beques@udg.edu

 

Enllaç amb el web del Màster