If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració

Presentació

Contact

Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Tel. 972418820

gali@udg.edu

 

Presentació

Que a Catalunya cada vegada s’hi parlen més llengües és, a hores d’ara, una veritat indiscutible. Un estudi dirigit per la prof. Carme Junyent, des de la UB, defensa que probablement se’n parlen al voltant de 300. La situació, doncs, és força més complexa que la de fa uns anys, quan el 1992 celebràvem els Jocs Olímpics, potser el mes en què hi va haver la major concentració de llengües de la història a la capital.

 

Davant d’aquesta situació “complexa”, s’ha d’aconseguir que la societat percebi la diversitat lingüística com el que és, una riquesa, i no com el que no hauria de ser, un problema. I per a això és necessari poder oferir una solució a les dificultats pràctiques amb què es troben diàriament molts professional de diferents àmbits que estan en contacte directe amb la immigració. Per a molts d’ells (com els del món educatiu o el sanitari, per exemple), és essencial poder mantenir una bona comunicació verbal amb les persones que vénen d’altres països, però això no sempre és fàcil perquè parlen llengües diferents de les que parlen els seus interlocutors. Si aconseguíssim això, la convivència que tots voldríem seria una mica més “possible” i, de passada, si ho féssim bé, no hauríem, ni voldríem, renunciar a la diversitat. Per què, qui vol renunciar a una riquesa?!

 

Fa uns anys, un grup d’investigadors de la Universitat de Girona ens vam preguntar qui havia de fer aquesta feina, de qui era responsabilitat i vam considerar que els investigadors eren el col·lectiu que s’hi havia d’implicar d’una manera més intensa, acompanyats, això sí, de les institucions i dels professionals a què ens referíem abans.

 

Així, per donar una resposta a aquesta nova situació lingüística, l’any 2002 va néixer el Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la Immigració (GALI), una estructura de recerca de la Universitat de Girona que vehicula els projectes de transferència del Grup de Lèxic i Gramàtica. El GALI està format per investigadors del Departament de Filologia i Comunicació (Grup de Lèxic i Gramàtica), del Departament de Psicologia (Grup de Llenguatge i Cognició i Grup d'Educació i Cultura), i del Departament d’Infermeria de la Universitat de Girona.