If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració

Participació en cursos, jornades i seminaris

Contact

Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Tel. 972418820

gali@udg.edu

 

Participació en cursos, jornades i seminaris

Autor: X. Lamuela

Títol: Institucions socials i institució de les llengües

Curs/Seminari: Seminaris de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Organitzador: Universitat de Girona

Lloc: Girona

Any: 2010

 

Autor: B. Crous

Títol: Cossos i malalties: tothom els veu iguals? El català i el mandinga comparats

Curs/Seminari: Girona Recerca

Organitzador: Universitat de Girona i Centre Cultural la Mercè

Lloc: Girona

Any: 2010

 

Autor: B. Crous

Títol: Cos, medicina i llengua

Curs/Seminari:Curs de Postgrau en Estudis Africans

Organitzador: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Institución Milá y Fontanals

Lloc: Barcelona

Any: 2009

 

Autor: X. Lamuela

Títol: La llengua amaziga: interferències en el català parlat per marroquins

Curs/Seminari: Curs d'actualització en didàctica de la llengua i la literatura: Nou alumnat, nou currículum i nova immersió lingüística

Organitzador: Departament de Filologia, Facultat d'Educació, Universitat de Vic

Any: 2008

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Llengua i immigració: activitats i propostes del GALI

Curs/Seminari: I Trobada Interuniversitària per al Diàleg Intercultural

Institució: Delegació de la Comissió Europea a Catalunya

Organitzador: Grup d’Estudi de llengües amenaçades (GELA) y Càtedra unesco de Llengües i Educació (Institut d’Estudis Catalans)

Lloc: Barcelona

Any: 2008

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Factors lingüístics que condicionen l’adquisició d’una L2: reflexions, estudis i materials per als professors de català

Curs/Seminari: Acolliment Lingüístic. III Jornades de Llengua i Immigració

Institució: Generalitat de Catalunya

Organitzador: Secretaria de Política Lingüística

Lloc: Barcelona

Any: 2008

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües dels immigrants i el català: apunts per entendre les diferències i les dificultats d’aprenentatge

Curs/Seminari: Jornada de Llengua i Immigració a l’Anoia

Institució: Consell Comarcal de l’Anoia

Organitzador: Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de l’Anoia

Lloc: Igualada

Any: 2008

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Dificultats de les construccions atributives, locatives, existencials i possessives basades en el romanès, l’àrab i el xinès: Ser o estar (o haver-hi o tenir...)?: aquesta és la quesito

Curs/Seminari: L’acolliment lingüístic: Tercera jornada de presentació de materials i experiències

Institució: Consorci per a la Normalització Lingüística – Secretaria de Política Lingüística

Organitzador: CPNL

Lloc: Girona

Any: 2007

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Llengües i immigració a Catalunya: la importància de la primera llengua en el procés d'adquisició de les segones (??) llengües.

Curs/Seminari: Activitats de la Facultat d'Educació i Psicologia

Institució: Universitat de Girona

Organitzador: Facultat d’Educació i Psicologia

Lloc: Barcelona

Any: 2007

 

Autor: F. Roca

Títol: El multilingüismo en Cataluña: descripción y gestión de la diversidad lingüística

Curs/Seminari: Lengua, frontera, interculturalidad e identidad

Organitzador: Universidad Intercultural de Chiapas

Lloc: San Cristóbal de las Casas (Chiapas – Mèxico)

Any: 2006

 

Autor: L. Gràcia

Títol: El multilingüisme en l’aula de català llengua estrangera

Curs/Seminari: El català com a llengua estrangera: eines i estratègies

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona

Organitzador: Dept. de Filologia Catalana (UAB), UAB Idiomes / Institut Ramon Llull

Lloc: Barcelona

Any: 2006

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Immigració i ensenyament del català: materials de suport per als Professors

Curs/Seminari: Pla de Formació per al Personal del CPNL

Institució: Consorci per a la Normalització Lingüística

Organitzador: Consorci per a la Normalització Lingüística

Lloc: Barcelona

Any: 2006

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Llengua, immigració i ensenyament del català

Curs/Seminari: XII Tallers de Llengua i Literatura Catalanes

Institució: Universitat Politècnica de Catalunya

Organitzador: Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya)

Lloc: Barcelona

Any: 2006

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Les interferències de l'àrab i de l'amazig en el català parlat per marroquins / Les interferències de la llengua d'origen en el català parlat per romanesos

Curs/Seminari: L'acolliment lingü´sitic. Curs per a professorat de col·lectius de nova immigració a les Terres de l'Ebre

Organitzador: Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Any: 2005

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Identitats complexes: migració, llengua i socialització

Curs/Seminari: Cicle de conferències "Llengua i identitat"

Organitzador: Centre Universitari de Sociolingüísitca i Comunicació, Universitat de Barcelona

Any: 2005

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Per una política de la diversitat lingüística

Organitzador: Escola Oficial d'Idiomes

Any: 2005

 

Autor: L. Gràcia

Títol: La multiculturalitat en l’aula de català llengua estrangera

Curs/Seminari: El català com a llengua estrangera: eines i estratègies

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona

Organitzador: Dept. de Filologia Catalana (UAB), UAB Idiomes / Institut Ramon Llull

Lloc: Barcelona

Any: 2005

 

Autor: L. Gràcia

Títol: La diversitat lingüística i l’ensenyament de la llengua

Curs/Seminari: Atenció a la diversitat (Pla de formació permanent)

Institució: Escola Pia d’Olot

Organitzador: Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya) / ICE de la

Universitat de Girona

Lloc: Olot

Any: 2005

 

Autor: L. Gràcia

Títol: La diversitat lingüística i l’ensenyament de la llengua

Curs/Seminari: Escola, llengües i immigració

Institució: Universitat de Vic

Organitzador: Departament de Filologia, Facultat d’Educació

Lloc: Vic

Any: 2005

 

Autor: F. Roca

Títol: Diversidad lingüística y enseñanza de lenguas

Curs/Seminari: Día internacional de la lengua materna

Organitzador: Centre Penitenciari de Girona

Lloc: Girona         

Any: 2004

 

Autor: F. Roca

Títol: L'ucraïnès; El wòlof i el fula

Curs/Seminari: Les llengües dels immigrants

Organitzador: CREDA

Lloc: Salt              

Any: 2004

 

Autor: F. Roca

Títol: Les llengües de l'alumnat estranger: ucraïnès i wòlof

Curs/Seminari: Curso 'Fills i filles de famílies immigrades a les escoles catalanes'

Organitzador: Campus Universitari de la Mediterrània; Generalitat de Catalunya

Lloc: Barcelona   

Any: 2004

 

Autor: F. Roca

Títol: Componentes esenciales en la formación de un profesor de español como lengua extranjera

Curs/Seminari: XIII Encuentro Práctico de Profesores de Español como Lengua Extranjera

Organitzador: International House Barcelona; Editorial Difusión

Lloc: Barcelona   

Any: 2004

 

Autor: X. Lamuela

Títol: Què significa la diversitat lingüística al món?

Organitzador: Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana

Lloc: Sabadell

Any: 2004

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Llengües i immigració a Catalunya: diferències entre l’estructura de lesdiverses llengües i aprenentatge del català

Curs/Seminari: Curs de mediació intercultural

Institució: Ajuntament de Girona

Organitzador: Treball i Formació / DIE

Lloc: Girona

Any: 2004


Autor: L. Gràcia

Títol: Diversitat lingüística i comunicación

Curs/Seminari: Intercomunicació i llengua

Institució: Centre de Recursos Pedagògics Ciutat Vella

Organitzador: ICE de la Universitat de Barcelona

Lloc: Barcelona

Any: 2004

 

Autor: L. Gràcia

Títol: La diversitat lingüística al món, a Europa i a Catalunya, a Europa i a Catalunya

Curs/Seminari: Curso de verano “L’atenció a la diversitat cultural i personal a Europa”

Institució: Seu Universitària de la Marina

Organitzador: Universitat d’Alacant

Lloc: Benissa

Any: 2004

 

Autor: L. Gràcia

Títol: El xinès

Curs/Seminari: Seminari d’actualització dels professors del CREDA

Institució: CREDA (Centre de Recursos per a Deficients Auditius)

Organitzador: Servei d’Educació Especial i Programes Educatius (Dept. d’Educació,

Generalitat de Catalunya)

Lloc: Salt

Any: 2004

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Introducció al Curs “Les llengües dels immigrants”

Curs/Seminari: Seminari d’actualització dels professors del CREDA

Institució: CREDA (Centre de Recursos per a Deficients Auditius)

Organitzador: Servei d’Educació Especial i Programes Educatius (Dept. d’Educació,

Generalitat de Catalunya)

Lloc: Salt

Any: 2004

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües de l’alumnat a Catalunya: criteris i actituds

Curs/Seminari: XI Tallers de llengua i literatura catalanes a secundària

Institució: Universitat de Barcelona

Organitzador: Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya)

Lloc: Barcelona

Any: 2004


Autor: J. M. Contreras

Títol: Curs de formació. “El soninké i el mandinga”.

Organitzador: Centre de Recursos per a Deficients Auditius (CREDA), Girona, 2004

Lloc: Girona

Any: 2004   

 

Autor: F. Roca

Títol: Trets distintius de les llengües d'origen II: ucraïnès, romanès, panjabi i tagalo

Curs/Seminari: III Curs sobre l'Acolliment Lingüístic

Organitzador: Consorci per a la Normalització Lingüística

Lloc: Girona         

Any: 2003

 

Autor: X. Lamuela

Títol: El català com a llengua d'integració social

Curs/Seminari: Llengua i Immigració. Experiències i material per a l'ensenyament de la llengua a immigració adulta

Organitzador: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Any: 2003

 

Autor: X. Lamuela

Títol: L'aprenentatge del català pels parlants de l'àrab i de berber: interferències lingüístiques

Curs/Seminari: Llengua i Immigració. L'ensenyament i l'ús de la llengua catalana entre els col·lectius d'immigrants

Organitzador: Consorci per a la Normalització Lingüística

Lloc: Barcelona

Any: 2003

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Presentació del Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la Immigració  de la Universiat de Girona

Curs/Seminari: L’Acolliment Lingüístic. III Curs per a professors de col·lectius de nova immigració

Institució: Centre de Normalització Lingüística de Girona

Organitzador: D.G. de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya) / Consorci per a

la Normalització Lingüística

Lloc: Girona

Any: 2003

 

Autor: L. Gràcia

Títol: La diversitat lingüística a Catalunya i l’ensenyament del català

Curs/Seminari: Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

Institució: Universitat de Vic

Organitzador: Institut d’Estudis Catalans

Lloc: Vic

Any: 2003

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Introducció a les llengües de l’alumnat estranger

Curs/Seminari: Jornades de formació de professorat de TAE

Institució: Generalitat de Catalunya

Organitzador: Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya)

Lloc: Barcelona

Any: 2003

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües a Catalunya: diversitat tipològica

Curs/Seminari: Les llengües a Catalunya

Institució: Caixa de Sabadell

Organitzador: Fundació Caixa de Sabadell / Centre Universitari de Sociolingüística i

 Comunicación, Universitat de Barcelona

Lloc: Barcelona

Any: 2003

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües dels immigrants: diversitat lingüística a l’aula i gramàtica Comparada

Curs/Seminari: II Jornades d’Immigració i Acolliment Lingüístic

Institució: Govern de les Illes Balears

Organitzador: D.G. de Política Lingüística (Govern Balear) / Consorci per al Foment

de la llengua Catalana

Lloc: Mallorca

Any: 2003

 

Autor: B. Crous; C. Molas

Títol: Problemes lingüístics de comunicació metge-pacient en algunes comunitats d’immigrants.

Curs/Seminari: Curs de treball social comunitari i mediació intercultural

Organitzador: Consell Comarcal del Baix Empordà

Lloc: La Bisbal d’Empordà - Palafrugell

Any: 2003

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües dels immigrants: diversitat lingüística a l’aula i gramàtica Comparada

Curs/Seminari: L’Acolliment Lingüístic. II Curs per a professors de col·lectius de nova

immigració

Institució: Centre de Normalització Lingüística de Girona

Organitzador: D.G. de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya) / Consorci per a

la Normalització Lingüística

Lloc: Girona

Any: 2002

 

Autor: L. Gràcia

TítolDiversitat lingüística a l’aula: utilitat de la gramàtica comparada

Curs/Seminari: Jornades sobre Llengua i immigració

Institució: Govern de les Illes Balears

Organitzador: Conselleria d’Educació i Cultura (Govern Balear) / Ajuntament d’Eivissa/ Universitat de les Illes Balears

Lloc: Eivissa

Any: 2002


Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües dels immigrants: aprendre per ensenyar

Curs/Seminari: L’ensenyament del català en un context multilingüe

Institució: Escola d’Adults de Salt

Organitzador: D.G. de Formació d’Adults (Generalitat de Catalunya)

Lloc: Girona

Any: 2002

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües dels immigrants: aprendre per ensenyar

Curs/Seminari: L’ensenyament del català en un context multilingüe

Institució: Escola d’Adults

Organitzador: D.G. de Formació d’Adults (Generalitat de Catalunya)

Lloc: Lleida

Any: 2002

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües dels immigrants i el català: apunts per entendre les  diferències i les dificultats d’aprenentatge

Curs/Seminari: Llengua i immigració. Jornada de presentació d’experiències i

materials per a l’ensenyament de llengua a la nova immigració

Institució: Generalitat de Catalunya

Organitzador: D.G. de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya)

Lloc: Tarragona

Any: 2002

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües dels immigrants: aprendre per ensenyar

Curs/Seminari: L’ensenyament del català en un context multilingüe

Institució: Centre de Recursos per a la Formació d’Adults “El Mil·lenari”

Organitzador: D.G. de Formació d’Adults (Generalitat de Catalunya)

Lloc: Barcelona

Any: 2002

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Diversitat lingüística i immigració: un estudi comparatiu

Curs/Seminari: I Escola d’Estiu per al Professorat de Persones Adultes

Institució: Universitat de Barcelona

Organitzador: D.G. de Formació d’Adults (Generalitat de Catalunya) / ICE de la

Universitat de Barcelona

Lloc: Barcelona

Any: 2002

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües dels immigrants: estudis de gramàtica comparada i interferències en el procés d’aprenentatge del català

Curs/Seminari: Jornades “Llengua i Immigració”.

Institució: Generalitat de Catalunya

Organitzador: D.G. de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya)

Lloc: Barcelona

Any: 2002 

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües dels immigrants: una llicó d’humilitat lingüística 

Curs/Seminari: Conferència de clausura del Doctorat en Lingüística Aplicada

Institució: Universitat Pompeu Fabra

Organitzador: Institut Universitari de Lingüística Aplicada

Lloc: Barcelona

Any:  2002


 

 

Autor: L. Gràcia

Títol: Les llengües dels immigrants: aprendre per ensenyar

Curs/Seminari: L’ensenyament del català en un context multilingüe

Institució: Escola d’Adults

Organitzador: D.G. de Formació d’Adults (Generalitat de Catalunya)

Lloc: Tarragona

Any: 2002

Autor: L. Gràcia

Títol: Introducció a les llengües de l’alumnat estranger

Curs/Seminari: Fills i filles de famílies immigrades a les escoles catalanes

Institució: Institut Europeu de la Mediterrània

Organitzador: Campus Universitari de la Mediterrània / Institut Europeu de la Mediterrània

Lloc: Barcelona

Any: 2003