If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració

Maneres de veure el món

Contact

Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració

Plaça Ferrater Mora, 1

2n pis

17071 Girona

Tel. 972418820

gali@udg.edu

 

Maneres de veure el món

Les llengües del món presenten diferències de categorització. Perquè encara que la realitat (el cos humà o el temps, per exemple) siguin igual a tot el món i en totes les cultures, la manera de segmentar-la en categories, els elements que ens permeten d’entendre el món, no sempre coincideix. I com que aquesta categorització va lligada a l’assignació d’una paraula a cada categoria, el fet que les categories puguin diferir d’una llengua a l’altra pot arribar a provocar problemes de “traducció” de la primera llengua a una altra i, per tant, pot dificultar la comprensió mútua.
Per exemple, la distinció temporal en català és tripartida: ahir – avui – demà. Però en moltes altres llengües, com el panjabi, la distinció és dual: ara (avui) – no ara (demà, ahir). En canvi, en el “no-ara” marquen amb paraules diferents la distància temporal: la paraula per a abans-d’ahir i demà passat (parsõ) no té res a veure amb la que es refereix a ahir i demà (kállh).
No totes les llengües, d'altra banda, tenen el mateix nombre de termes bàsics per a anomenar els colors; la segmentació de la gamma cromàtica en unitats bàsiques no és igual en totes les llengües: un amazic que tingui dificultats per utilitzar els termes blau i verd (azgzaw blau / verd) en català no necessàriament té problemes de vista (com un català que no sàpiga distingir si un objecte és blu o azzurro en italià). Els termes que fan referència a les relacions que s'estableixen entre els membres d'una família també poden no ser equivalents d'una llengua a una altra.
Tot seguit trobareu informació sobre diferències de categorització en diverses llengües presents al nostre país en relació amb el català. Hi podreu accedir a través del nom de cadascuna de les llengües i arribareu a les pàgines corresponents que formen part de la pàgina web del GALI-Salut (si en voleu saber més, d'aquest projecte, visiteu-ne la pàgina web).
 
AMAZIC / BERBER
ROMANÈS
ÀRAB
RUS
BÚLGAR
SONINKÉ
FULA
TAGAL
HINDI-URDÚ
UCRAÏNÈS
MANDINGA
WÒLOF
PANJABI
XINÈS
QUÍTXUA