Agenda

Cerca d'activitats


  

Recull d'activitats

XXVI Seminari d'Història Econòmica i Social. INGRESSOS, RIQUESA I DINÀMIQUES SOCIALS. Una perspectiva històrica
 
Inici:
01/07/2016 10:00
Fi:
02/07/2016 13:30
Lloc:
Facultat de Lletres, Universitat de Girona
Organitza:
CRHR- IRH (UdG), International Research Network (GDRI) AAA «Agriculture, Approvisionnement, Alimentation» i projectes de recercerca del MINECO HAR2014-54891-P i HAR 2014-54205-C2-2-P
Inscripcions:
enviar butlleta d'inscripció a dir.irh@udg.edu
INGRESSOS, RIQUESA I DINÀMIQUES SOCIALS: Una perspectiva històrica


Des de fa força anys, els debats sobre els nivells de vida i les desigualtats socials, i més recentment, el debat sobre la revolució industriosa a les societats europees han evidenciat la necessitat de renovar la metodologia de treball dels estudis d’història social, especialment en el món rural. En primer lloc, s’ha vist la necessitat de prendre en consideració, com a indicadors del nivell de vida de les classes treballadores, no només els salaris, com s’havia fet durant molt de temps, sinó altres formes d’ingressos que cal recollir i saber analitzar conjuntament, i que sovint obliguen a revisar i reinterpretar les sèries de salaris disponibles. En segon lloc, aquesta mateixa línia de revisió i reinterpretació ha comportat la necessitat de prendre com a unitat d’observació la unitat domèstica familiar, tant per estudiar la composició dels diferents tipus d’ingressos que podien incidir en les economies familiars, com per detectar processos de canvi i dinàmiques socials que fins ara podien haver passat desapercebuts. En aquest seminari s’ha volgut posar en contacte investigadors que aborden aquesta problemàtica entorn de tres eixos de reflexió: 1) Diversitat de salaris i construcció de sèries salarials: de quins salaris parlem i per a què interessa recollir-los; 2) Estructura i naturalesa dels ingressos de les economies familiars en el món rural; 3) Incidència de les formes d’obtenir ingressos –i acumular riquesa– en el dinamisme social i en els processos de diferenciació social.