Agenda

Cerca d'activitats


  

Recull d'activitats

Transcatalonia 2013 - Jornada: Sòls de l'Alt Empordà
 
Inici:
05/10/2013 08:45
Fi:
05/10/2013 19:00
Lloc:
Alt Empordà
Organitza:
Maria Gispert i Giovanni Pardini
Inscripcions:
Els interessats s’hauran de posar en contacte amb els Professors Maria Gispert: maria.gispert@udg.edu i Giovanni Pardini giovanni.pardini@udg.edu

Aquest any l’edició de la jornada de camp per conèixer els sòls del nostre país, la Transcatalònia, tindrà lloc a l’Alt Empordà. L’itinerari seleccionat permetrà visitar els sòls de dues grans unitats geogràfiques d’aquesta comarca:

 

Sòls situats a la zona dels Aiguamolls de l’Empordà, que tenen molt interès donades les diferents condicions ambientals i processos de formació (sòls hidromorfs, sòls salins, sòls argilosos carbonatats).

 

•Sòls situats en el massís del Cap de Creus. Sòls d’extrema fragilitat degut a la poca profunditat que presenten escàs contingut de matèria orgànica, on es podran veure problemàtiques relacionades amb el seu ús, maneig i freqüència d’incendis.

 

S’entregarà una guia de camp als inscrits amb la explicació del sòls que es visitaran.

 

 

PROGRAMA - Dissabte 5 d'octubre de 2013

 

Trobada a les 8:45 h al Campus de Montilivi, Universitat de Girona (aparcament de la Facultat de Ciències). Entrega de la documentació.

9.00h. Sortida amb autocar cap a la Plana de l’Empordà (Castelló d’Empúries).

 

Sòls de la Plana de l’Empordà

9.45h. Perfil 1. Sant Joan Sescloses. Sòl amb règim àqüic en una closa.

10:45h. Perfil 2. Marzà. Inceptisòl sobre terrasses alluvials.

11:30h. Perfil 3. Garriguella. Sòl al·luvial representatiu de la Plana.

 

Sòls de les Serres Paleozoiques (Massís del Cap de Creus)

12:30h. Perfil 4. Vilajuïga. Sòl sobre bancal abandonat a la Serra de Rodes.

 

13:15h. Mirador Dolmen de les vinyes mortes. Explicació geogràfica, geològica i històrica.

 

14:00h. Pausa

 

15:00h. Vinyes de Romanyac: Breu explicació del Parc Natural del Cap de Creus: història, característiques i normativa de protecció.

Col·locació de cartells i explicació de les activitats de recerca dutes a terme per part de la Unitat de Ciència del Sòl de la UdG sobre els sòls del Cap de Creus: ús i canvi d’ús del sòl, abandonament de terres, recurrència i efectes dels incendis sobre l’ecosistema edàfic, processos de degradació i renaturalització de sòls, propietats i qualitat de sòls.

  

16:00h. Perfil 5. Dunes fòssils. Processos de carbonatació i descarbonatació en un ambient silícic.

 

16:30h. Usos del sòl a la zona. Riera de Romanyac. La recuperació de vinyes i oliveres com a eina de gestió del territori.

 

17:00h. Perfil 6. Sòl d’olivera abandonada en antics bancals. Estudis de l’erosió en parcel·les experimentals.

 

18:00h. Tornada a Girona per Roses (Coll de Perafita).

 

19:00h. Arribada al Campus de Montilivi, Girona. Clausura de la Jornada.

  

El desplaçament fins el punt de trobada serà per compte de cadascú. La organització facilitarà els contactes per compartir vehicles des de diferents punts de partida. Si algú desitja viatjar amb el tren, s’intentarà recollir-lo a l’estació de Girona o punt proper per portar-lo al punt d’inici de la jornada. El recorregut previst durant la jornada es farà en autocar; el preu de la inscripció inclourà aquesta despesa.