Agenda

Cerca d'activitats


  

Recull d'activitats

El sistema financer al final de l’Edat Mitjana: Instruments i Mètodes
 
Inici:
18/09/2013 17:00
Fi:
20/09/2013 20:00
Lloc:
Parador Ducs de Cardona (Castell de Cardona, s/n, Cardona)
Organitza:
Institució Milà i Fontanals (CSIC), Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona, Ajuntament de Cardona i Xarxa de recerca Arca Comunis

 

El sistema financer al final de l’Edat Mitjana: Instruments i Mètodes

Cardona, 18-20 de setembre de 2013

 

Durant les darreres dècades, la historiografia ha detectat com el crèdit, en les seves diferents formes, amarava el conjunt de la societat de l’Occident baixmedieval, fins al punt d’esdevenir un dels elements clau en el desenvolupament de la crisi dels segles XIV i XV. Ara bé, encara no es coneix prou bé com s’articularen ni quin fou el nivell d’integració de totes aquestes variades formes de crèdit. Dit en altres paraules, resulta difícil establir quins foren els primers passos en la construcció d’un sistema complex que abastà tant l’àmbit públic com el privat, i que connectà i donà servei a un ampli espectre social i territorial.

 

Per tal de conèixer millor aquest procés, així com les característiques precises i l’abast del sistema financer que apareix al final de l’època medieval, és necessari estudiar, abans de res, els seus elements estructurals. Amb aquesta premissa, l’objectiu del workshop serà l’anàlisi comparativa dels instruments de crèdit i dels mètodes financers emprats per diferents tipus d’agents tant en l’àmbit públic com en el privat, tant a la ciutat com al camp. Concretament, es proposen tres línies d’estudi fonamentals:

1) origen, característiques i difusió de determinats instruments formals de crèdit: contractes públics, instruments privats, obligacions en cort jurisdiccional...
2) característiques, difusió i usos dels registres comptables, parant un esment especial a les relacions creditícies que s’hi amaguen;

3) agents financers i estructura de negocis: companyies, societats, taules de canvi i altres formes d’organització comercial i financera.

 

Vegeu programa en PDF

 

+info:

Secretaria del Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica)
Facultat de Lletres de la Universitat de Girona
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona.
Tel. (+34) 972 418 231 i (+34) 972 418 945
dir.irh@udg.edu