If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Events

Cerca d'activitats


  

Events archive

XXV Seminari of Economic and Social Hitsory
 
Inici:
27/06/2013 14:00
Fi:
29/06/2013 14:30
Organitza:
CRHR-IRH, Xarxa GDRI-CRICEC
Inscripcions:
30 €. gratuït per estudiants UdG, membres de l'AHRCG i de la SEHA

XXV SHES De quins pagesos parlem?
Els processos de diferenciació social en la història rural europea

 

Girona, 27-29 de juny de 201
 

Sovint s’ha confós la definició i classificació dels grups socials amb la definició d’unes estructures socials determinades. Potser per això, la definició i classificació dels grups socials no sempre han facilitat l’anàlisi del paper que les dinàmiques socials, condicionades per aquells grups socials, poden haver tingut en els canvis estructurals d’una societat. Els treballs que es presenten en aquest seminari proposen formes de definició i classificació dels grups socials que permeten estudiar les dinàmiques socials que s’amaguen darrere d’alguns canvis estructurals. De forma particular, s’abordarà la definició dels grups socials en relació amb els drets de propietat, amb l’objectiu de facilitar la comparació entre diferents societats històriques. També mereixerà una especial atenció el grup dels jornalers i els processos d’empobriment i enriquiment, entenent que aquests processos poden donar la clau tant per als estudis de processos de diferenciació en el si d’un mateix grup social com per als processos d’emergència o declivi de grups socials mitjans.