Agenda

Cerca d'activitats


  

Recull d'activitats

11è cicle de conferències-debat Agenda política del Desenvolupament Humà Sostenible
 
Inici:
06/03/2013 19:30
Fi:
03/04/2013 19:30
Lloc:
Ateneu Popular 9 Barris, c/ Portlligat 11-15, 08042 Barcelona
Organitza:
Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible, l'Ateneu 9Barris i La Ciutat Invisible
Crèdits:
No
Inscripcions:
No

 

11è  CICLE DE CONFERÈNCIES-DEBAT AGENDA POLÍTICA DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ SOSTENIBLE: TEIXINT BARRIS COOPERATIUS. EXPERIÈNCIES I PERSPECTIVES D’ALTERNATIVES AL CAPITALISME I XARXES DE COOPERACIÓ SOCIAL

11º CICLO DE CONFERENCIAS-DEBATE AGENDA POLÍTICA DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: TEJIENDO BARRIOS COOPERATIVOS. EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE ALTERNATIVAS AL CAPITALISMO Y REDES DE COOPERACIÓN SOCIAL

Presentació:

Arribem a l’onzena edició d’aquest cicle de conferències en el marc de la 6a edició del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible Local i Alternatives a la Globalització Neoliberal, del que em breu es llançarà la seva 7a edició. El cicle és obert al públic en general per ampliar el debat més enllà de l’àmbit acadèmic. Al curs 2011 ens vam ocupar de la crisi, la qual és molt més que una crisi econòmico-financera: és una crisi de civilització en la qual es manifesta la insostenibilitat del model vigent, no només en les seves  dimensions econòmiques sinó també en els seus aspectes ètics, polítics, socials, culturals i mediambientals. I és en el context d’aquesta crisi de civilització que cristal·litza l’emergència d’alternatives al sistema capitalista. En el 2012 vàrem proposar reflexionar i debatre sobre les esmentades alternatives tal com es manifesten globalment i local als moviments socials, el sindicalisme llibertari i els partits polítics anticapitalistes. Al cicle d’enguany, pretenem traslladar el debat a experiències concretes de xarxes de cooperació social, construïdes en l’àmbit més local (els barris) per donar resposta a necessitats individuals i col·lectives, com ara l’accés a l’habitatge, a un consum responsable i sostenible, a unes finances no especulatives o vers la generació de llocs de treball digne, entre d’altres. Les ponències tindran una duració d’una hora i es disposarà d’una altra hora per al debat obert amb la participació dels assistents.

Presentación:

Alcanzamos la decimoprimera edición de este ciclo de conferencias en el marco de la 6ª edición del Máster en Desarrollo Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal, del que en breve se lanzará la 7ª edición. El ciclo está abierto al público en general para ampliar el debate más allá del ámbito académico. En el curso 2011 nos ocupamos de la crisis, la cual es mucho más que una crisis económico-financiera: es una crisis de civilización en la que se manifiesta la insostenibilidad del modelo vigente, no sólo en sus dimensiones económicas sino también en sus aspectos éticos, políticos, sociales, culturales y medioambientales. Y es en el contexto de esta crisis de civilización que cristaliza la emergencia de alternativas al sistema capitalista. En el 2012 propusimos reflexionar y debatir sobre dichas alternativas tal como se manifiestan global y localmente en los movimientos sociales, el sindicalismo libertario y los partidos políticos anticapitalistas. En el ciclo de este año, pretendemos trasladar el debate a experiencias concretas de redes de cooperación social, construidas en el ámbito más local (los barrios) para dar respuesta a necesidades individuales y colectivas, como el acceso a la vivienda, a un consumo responsable y sostenible, a unas finanzas no especulativas o por la generación de puestos de trabajo digno, entre otros. Las ponencias tendrán una duración de una hora y se dispondrá de otra hora para el debate abierto con la participación de los asistentes.

Organitza: Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona, l’Ateneu Popular 9 Barris i la cooperativa autogestionada La Ciutat Invisible.

Organiza: Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la Universitat de Girona, el Ateneu Popular 9 Barris y la cooperativa autogestionada La Ciutat Invisible.

Lloc: Ateneu Popular 9 Barris, c/ Portlligat 11-15, 08042 Barcelona.

Lugar: Ateneu Popular 9 Barris, c/ Portlligat 11-15, 08042 Barcelona.

Dates: 6, 13, 20 de març i 3 d’abril a les 19.30 hores.

Fechas: 6, 13, 20 de marzo y 3 de abril a las 19.30 horas.

 

 

 

 

Per a més informació, gestió d’entrevistes o sol·licitud d’imatges:

Xavi Martí - Secretaria Tècnica i Comunicació. Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible Universitat de Girona.

www.udg.edu/cunescodhs

sec.cunescodhs@udg.edu

618723968

 

Xavi Urbano - Ateneu 9Barris

www.ateneu9b.net/ - programacio@ateneu9b.net

C/Portlligat,11-15  Barcelona
933 53 95 16

 

Hernan Córdoba - La Ciutat Invisible

laciutatinvisiblecoop@gmail.com

També trobareu més informació en el blog teixintbarriscoop.wordpress.com