If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Events

Cerca d'activitats


  

Events archive

Jornada de Portes Obertes per a professors de Secundària
 
Inici:
01/02/2012 15:45
Fi:
01/02/2012 17:45
Lloc:
ParcUdG
Inscripcions:
http://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1102
Més informació:

 

Una de les prioritats de la UdG, manifestades al seu Pla Estratègic 2008-13, és la d’enfortir les relacions amb els centres, professors i estudiants de secundària. Això s’ha reforçat encara més amb la qualificació de Campus d’Excel·lència Internacional per al Campus Euromediterrani en Turisme i Aigua (e-MTA) que s’ha obtingut fa ben poc.

És per aquest motiu que, tal com hem fet en els darrers anys, la Universitat de Girona organitza una Jornada de Portes Obertes dirigida específicament al professorat d'ensenyament secundari, per tal d’establir, sistematitzar i fer permanents la seva relació amb la Universitat.

En aquesta jornada es tracta no només de donar a conèixer l’oferta d’estudis de la UdG i de proporcionar una visió resumida del que significa el Campus d’Excel·lència Internacional, sinó també que els professors participants sàpiguen de primera mà els aspectes més innovadors de la docència i la metodologia que s’utilitza. També hi ha la voluntat que coneguin totes les possibilitats de col·laboració que la Universitat de Girona ofereix als estudiants preuniversitaris de batxillerat, d’ESO i de Cicles Formatius de Grau Superior.

Per a aquest curs, la proposta que us fem fa relació als entorns col·laboratius d’aprenentatge