If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Events

Cerca d'activitats


  

Events archive

Seminaris de Recerca de l'ILLC: "Redissenyar la història de la literatura catalana medieval i moderna" i "Vieja y nueva filología"
 
Inici:
13/01/2012 12:00
Fi:
13/01/2012 14:00
Lloc:
Sala de l'ILCC (Fac. Lletres, St. Domènec II, è pis)
Organitza:
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Inscripcions:
Entrada lliure

SEMINARI DE RECERCA DE L'ILLC  ·  SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

 

Seminari conjunt de:

Lola BADIA (UB) "Redissenyar la història de la literatura catalana medieval i moderna" i Francisco Rico (UAB) "Vieja y nueva filología"

Coordinació i presentació a càrrec de Francisco J. RODRÍGUEZ RISQUETE (ILCC)

 


LOLA BADIA

Catedràtica de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1973), va obtenir-hi un doctorat en Filologia Romànica el 1977 sota la direcció de Martí de Riquer. El 1983 va guanyar una càtedra de Literatura Catalana i en anys successius va passar temporades d'estudi al Warburg Institute de la Universitat de Londres, al Raimundus-Lullus-Institut de la Universitat de Friburg de Brisgòvia i al Pontifical Institute of Mediaeval Studies de la Universitat de Toronto.

Ha exercit la docència de les lletres catalanes antigues a les Universitats Autònoma de Barcelona, de Girona i de Barcelona i ha produït obres de divulgació. A partir del curs 1987-1988 coordina un Seminari d'investigadors al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona (SLIMM). És responsable del Grup de Recerca Consolidat de Literatura i Cultura Catalanes Medievals, repetidament subvencionat per la Generalitat de Catalunya i ha dirigit i dirigeix Projectes de Recerca del Ministeri d'Educació espanyol, actualment el CODITECAM II.

És membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1996) i pertany a diverses associacions d'estudi d'àmbit català i medievalístic; també forma part dels consells assessors i de la redacció de diverses revistes especialitzades i d'alguns comitès tècnics editorials. Ha dirigit una quinzena de tesis doctorals des de 1991 i ha obtingut la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat (2000).

Ha publicat preferentment sobre la lírica i la narrativa de tradició trobadoresca, la cultura literària dels escriptors catalans del Trescents e del Quatrecents, les obres en vulgar de Ramon Llull i l'herència científica medieval en vulgar. Dirigeix el Centre de Recerca Ramon Llull de la Universiat de Barcelona i coordina, juntament amb Albert Soler, la Base de Dades Ramon Llull, ideada per Anthony Bonner.


FRANCISCO RICO

Catedrático de Literaturas Hispánicas Medievales de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Real Academia Española, la Accademia dei Lincei, The British Academy y la Académia das Ciéncias de Lisboa. Es referencia obligada en la bibliografía del hispanismo su atención a: los orígenes de la literatura castellana; la General Estoria de Alfonso X el Sabio; la poesía española del siglo XV (Texto y contextos); la novela picaresca (Problemas del Lazarillo); el Quijote cervantino (Quijotismos); piezas teatrales del Barroco, como El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega, o El desdén, con el desdén, de Moreto. Vida u obra de Petrarca le ha distinguido como especialista consagrado en la producción literaria, preferentemente en lengua latina, del gran autor italiano. Asimismo, es autor de estimulantes títulos que abarcan aspectos diversos, como por ejemplo: Primera cuarentena y tratado general de literatura; Estudios de literatura y otras cosas; Los discursos del gusto. Notas sobre clásicos y contemporáneos; En torno al error. Copistas, tipógrafos, filologías. Por último, son de consulta ineludible su muy difundida Historia y crítica de la literatura española y su colección Biblioteca clásica, dentro de la cual apareció por primera vez la gran edición crítica y comentada del Quijote.