If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Events

Cerca d'activitats


  

Events archive

Seminari Internacional "Les altres guerres de religió: Catalunya, Espanya, Europa (segles XVI - XIX)"
 
Inici:
22/09/2011 09:00
Fi:
23/09/2011 20:00
Lloc:
Facultat de Lletres
Organitza:
Seminari Permanent d'Estudis Polítics i Culturals de l'Institut de Recerca Històrica
Seminari Internacional "Les altres guerres de religió: Catalunya, Espanya, Europa (segles XVI - XIX)"

Universitat de Girona, 22 i 23 de setembre de 2011

Habitualment, la historiografia modernista reserva el terme de «guerres de religió» per a designar un conjunt prou específic de conflictes que van enfrontar, dogmàticament i violentament, esglésies, governants i comunitats senceres. Tanmateix, a l’Europa moderna, les guerres de religió no restaren circumscrites únicament a aquesta mena de manifestacions. D’una banda, perquè, com és ben sabut, també hi hagué guerres de religió –o conflictes que es presentaven en aquests termes– entre governants i comunitats d’una mateixa confessió. I d’una altra, perquè els conflictes que involucraven la religió, directament o indirecta, per activa o per passiva, tampoc no es ventilaven únicament al camp de batalla, sinó que tenien, alhora, una inequívoca vessant política, social i cultural, no pas menys conflictiva. Dit d’una altra manera, perquè la religió –o allò que es feia passar com a tal– era en realitat un llenguatge susceptible de canalitzar o expressar antagonismes –i no només unanimitats– de tota mena. Si més no, aquesta és la hipòtesi que es vol explorar en aquest seminari interdisciplinari de recerca.

 

* Programa