If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Events

Cerca d'activitats


  

Events archive

SESIONES INFORMATIVAS Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local 2011-2012. Realización en BARCELONA
 
Inici:
08/09/2011 19:00
Fi:
08/09/2011 21:00
Lloc:
Centre UNESCO de Catalunya (c/. Nàpols, 346, 1r 08025- Barcelona).
Organitza:
Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible de la UdG

BILINGÜE CATALÀ / CASTELLANO

El Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local és una iniciativa conjunta de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible i dels Departaments de Dret Públic, Empresa (Unitat de Sociologia) i Pedagogia de la Universitat de Girona (UdG), amb la col·laboració del Centre UNESCO de Catalunya, de la Càtedra Internacional UNESCO “Desenvolupo Humà Sostenible: Equitat, Participació i Educació Intercultural” i de la Xarxa UNESCO/UNITWIN “Medeuramérica per al Desenvolupament Humà”, constituïdes per universitats, ONG i administracions locals europees i llatinoamericanes.

8 de setembre, a les 19 h., Centre UNESCO de Catalunya (C/Nàpols, 346, 1r 08025 Barcelona). Introducció: Dr. Miquel Àngel Essomba (director Centre UNESCO de Catalunya). Presentació: Dr. Jordi de Cambra (Coordinador de la Càtedra Internacional UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible i Director del màster).

8 de septiembre, a las 19 h., Centre UNESCO de Catalunya. Introducción: Dr. Miquel Àngel Essomba (director Centre UNESCO de Cataluña). Presentación: Dr. Jordi de Cámara (Coordinador de la Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible y Director del máster).

 

CASTELLANO

SESIONES INFORMATIVAS Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local 2011-2012. Realización en BARCELONA

El Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local es una iniciativa conjunta de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible y de los Departamentos de Derecho Público, Empresa (Unidad de Sociología) y Pedagogía de la Universitat de Girona (UdG), con la colaboración del Centro UNESCO de Catalunya, de la Cátedra Internacional UNESCO “Desarrollo Humano Sostenible: Equidad, Participación y Educación Intercultural” y de la Red UNESCO/UNITWIN “Medeuramérica para el Desarrollo Humano”, constituidas por universidades, ONG y administraciones locales europeas y latinoamericanas.