Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Agenda

Cerca d'activitats


  

Archivo de actividades

Sessió de treball del Projecte Responsible Med
 
Inici:
12/04/2011 17:30
Fi:
12/04/2011 21:00
Organitza:
Càtedra de l'Empresa Familiar

Aquesta és la 2ª sessió de treball amb empreses del projecte a Girona.

Sessió de treball amb empreses per a aprofundir sobre quina és la necessitat que tenen ara relacionada amb les pràctiques de responsabilitat social empresarial (RSE) i en particular, com hauria de ser un instrument web 2.0 per donar-los suport en treure més rendiment o fer més satisfactòriament la RSE.

Projecte Responsible Med

El projecte Responsible Med és un projecte de 2 anys de durada, que va començar el juliol del 2010 i que s’acabarà el juny de 2012. És un projecte cofinançat pel programa MED de cooperació territorial de la Unió Europea. La Universitat de Girona, per mitjà de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar, participa en aquest projecte juntament amb 8 entitats més. És la única universitat catalana i espanyola dins el projecte.

Què és la RSE? Què és la competitivitat?

La Unió Europea defineix la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) com un concepte que integra la preocupació social i ambiental en les operacions de l’empresa i la interacció amb altres grups d’interès de l’empresa, dins una base voluntària.
Els estudis acadèmics i les polítiques de suport a la RSE donen suport a la idea que la RSE no té només efectes socials, sinó també efectes empresarials. El lligam entre RSE i competitivitat és difícil de mesurar, però és essencial poder-ho fer, sobretot en temps de recessió econòmica que augmenta la necessitat de redefinir models de negoci.
La competitivitat d’una petita i mitjana empresa (PIME) es refereix a la seva capacitat de sobreviure i avançar en un entorn econòmic competitiu. L’informe sobre competitivitat europea del 2008 (Competitiveness Report 2008) identifica 6 elements claus per a la competitivitat: l’estructura de costos, el rendiment dels recursos humans, l’orientació al client, la innovació, la gestió del risc i de la reputació, i l’estructura financera. Tots aquests aspectes es consideren dins el projecte Responsible Med.


Objectius del projecte
El projecte Responsible Med planteja que la RSE pot ser un instrument per a assolir més competitivitat i, en particular, s’adreça a les següents preguntes de recerca:
• Com es pot avaluar el lligam entre el comportament responsable i la competitivitat en les Pimes?
• Com poden les polítiques públiques promoure que les Pimes avaluïn i millorin les seves pràctiques de RSE?
• Com poden les Pimes utilitzar les seves pràctiques responsables per millorar la seva competitivitat?
• Com la perspectiva interregional del projecte ens pot ajudar a entendre més bé aquests reptes?
• Quins mètodes i instruments es poden dissenyar per a fomentar una RSE més competitiva entre les Pimes?

Resultats del projecte
Durant els dos anys del projecte, els participants realitzaran unes anàlisis regionals i comparatives en col•laboració contínua amb els altres participants internacionals. Es realitzaran tallers interactius, visites d’estudi i s’implicarà a d’altres agents rellevants, com organitzacions empresarials generals o sectorials, institucions públiques i altres entitats rellevants dins el sistema de la RSE.
Però el resultat tangible més rellevant ha de ser l’elaboració d’un instrument d’avaluació utilitzat per les Pimes per mesurar i verificar l’impacte econòmic de la RSE a la seva empresa i que proporcioni evidència a les institucions públiques sobre l’efecte de les seves polítiques de promoció de la RSE.

El tipus d’instrument a desenvolupar ha de tenir en compte les característiques reals de les Pimes, valorant les seves fortaleses i debilitats, com són sovint la manca de planificació estratègica o financera. Considerant aquestes característiques de les Pimes, aquest instrument haurà de contribuir a la millora de la seva competitivitat.
Utilitat del projecte per a empreses i institucions públiques
El projecte Responsible Med té l’encàrrec de contactar empreses i institucions per tal de fer una avaluació de l’estat actual de les pràctiques empresarials de RSE i les polítiques públiques de suport a la RSE. La interacció entre el projecte i empreses i institucions és principalment per mitjà de tallers de discussió i entrevistes personals. Igualment, el projecte està obert al diàleg i la participació de qualsevol empresa, entitat o institució interessada en la RSE.
Per les empreses participants, el projecte representa l’oportunitat de realitzar una avaluació de l’estat de la RSE a la seva empresa i d’entendre més bé les possibilitats de la RSE de contribuir a la competitivitat. El projecte permet una avaluació en profunditat de les pràctiques, dels seus costos i beneficis, per tal de després dissenyar millors plans d’actuació per optimitzar la RSE i el seu impacte sobre competitivitat. Addicionalment, el projecte permet participar en el diàleg amb altres empreses.
Per les administracions públiques, el projecte ofereix la possibilitat també de difondre les seves actuacions en relació a la RSE i l’avaluació o comparació amb d’altres regions d’Europa. També els permetrà conèixer més profundament l’estat actual de la RSE a Catalunya, el què serà un millor coneixement per al disseny de les seves polítiques públiques de suport a la RSE. Així mateix, el projecte genera informació que els pot servir per a l’avaluació del coneixement, ús i impacte de les polítiques i accions realitzades.


Participants en el projecte
El projecte Responsible Med agrupa 9 entitats participants de diferent naturalesa, universitats, cambres de comerç, governs regionals i agències de desenvolupament empresarial, que pertanyen a 6 països diferents de l’àrea mediterrània europea. Les entitats participants són:

• Agència de Desenvolupament Regional d’Alentejo (Portugal)
• Cambra de comerç i indústria de Marsella-Provença (França)
• Cambra de comerç i indústria de Terrassa
• Govern regional de la Toscana (Itàlia)
• Govern regional d’Umbria (Itàlia)
• Prefectura de Larissa (Grècia)
• Universitat tecnològica de Xipre (Xipre)
• Universitat d’economia i empresa d’Atenes (Grècia)
• Universitat de Girona
 

Contacte i més informació
Sobre el projecte, podeu contactar: dir.ccef@udg.edu o pilar.marques@udg.edu
Sobre la UE i les polítiques de RSE: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
Sobre experiències catalanes de RSE i recursos per la RSE: www.rscat.cat