If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Events

Cerca d'activitats


  

Events archive

6è Seminari d'Història Medieval
 
Període:
7 de maig
Lloc:
Aula C3, Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona)
Organitza:
Grup de Recerca consolidat Renda Feudal i Fiscalitat a la Catalunya Baixmedieval, la Institució Milà i Fontanals (CSIC) i el Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona.
Crèdits:
Aquest seminari té reconegut 1 crèdit de lliure elecció per la UdG.
Inscripcions:
Accés lliure

Coordinadors: Manuel Sánchez Martínez i Pere Orti Gost

  • Horari: Totes les sessions seran en divendres a les 11 h.
  • Programa *

23 d’octubre 2009
Florent GARNIER, Université d’Auvergne Clermont-Ferrand 1
La ville médiévale, un laboratoire fiscal ? L’exemple des consulats du Midi de la France au Moyen Âge

13 de novembre 2009
Víctor FARÍAS ZURITA, Universitat Pompeu Fabra
La carnal inmundicia. La moral clerical y la sexualidad en el Occidente latino medieval

11 de desembre 2009
Carlos LALIENA CORBERA, Universidad de Zaragoza
Mercados sin competencia. La formación de las estructuras mercantiles en la Corona de Aragón, 1280-1320

15 de gener 2010
Antoni RIERA MELIS, Universitat de Barcelona
‘Tingueu sempre ben abastada la ciutat...’ L’aprovisionament cerealístic a les ciutats catalanes a la Baixa Edat Mitjana

5 de febrer 2010
Phillipp SCHOFIELD, Aberystwyth University
Credit in the medieval English countryside

19 de març 2010
Elodie LECUPRE-DESJARDIN, Université Lille 3-Charles de Gaulle
Peines et châtiments dans les villes des anciens Pays-Bas bourguignons

16 d’abril 2010
Antonio MALPICA CUELLO, Universidad de Granada
Las ciudades nazaríes y la ciudad andalusí de Granada

7 de maig 2010
Serena MORELLI, Università di Palermo
Corona, aristocrazia ed elites a Napoli nel XIII secolo