Viu la UdG

Projectes de recerca

Contacte

Unitat de Comunicació Científica

Edifici Narcís Monturiol

Parc Científic i Tecnològic 

Emili Grahit, 91 - Planta 3, despatx A12 
17003 Girona

972 419 743

619 222 860

comunicaciorecerca@udg.edu


Projectes de recerca

La Universitat de Girona contribueix amb La Marató de TV3 no només amb la recaptació de fons, sinó també a través de la recerca en diferents projectes. Són aquests:

2002. INFLAMATÒRIES CRÒNIQUES
A l'edició de 2002, dedicada a les malalties inflamatòries cròniques, es van presentar 80 projectes que van ser avaluats per 32 científics especialistes d'àmbit internacional. Es van distribuir 3.876.669 euros a 20 projectes de recerca biomèdica entre els quals la UdG va participar en el següent:
 

Efecte terapèutic dels probiòtics en la malaltia de Crohn activa i del seu mecanisme d'acció. Estudi pilot prospectiu, al·leatoritzat, a doble cec comparant nutrició enteral més una composició simbiòtica versus nutrició enteral més placebo durant quatre setmanes.


Responsables del projecte:

Dra. Maria Pla de Solà Morales

Universitat de Girona

Dr. Doroteo Acero Fernández
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona

Dr. Richard Day
St. Mark's Hospital. Academic Institute of London

Finançament: 251.637,00 €


2004. CÀNCER

A l'edició de 2004, dedicada al càncer, es van presentar 260 projectes que van ser avaluats per 169 científics especialistes en oncologia d'àmbit internacional. Es van distribuir 7.692.513 euros a 31 projectes de recerca científica d'excel·lència entre els quals la UdG va participar en el següent: 


Anàlisi del paper de les fucosil- i sialiltransferases en el comportament metastàtic de les cèl·lules.


Responsables del projecte:

Dra. Rosa Peracaula Miró
Universitat de Girona

Dra. Carme de Bolós Pi
Institut Municipal d'Investigació Mèdica

Dr. Pere Clapés Saborit
Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona

Finançament: 361.188 €


2012. CÀNCER

A l'edició 2012, dedicada al càncer, es van presentar 318 projectes que van ser avaluats per 257 científics d'àmbit internacional especialistes en aquesta matèria. Es van distribuir 11.336.546 euros a 42 projectes de recerca científica d'excel·lència entre els quals la UdG va participar en el següent:


La via de RANK com a nova estratègia terapèutica en càncer de mama HER2+ i HER2+ resistent

Responsables del projecte:

Dra. Teresa Puig Miquel
Facultat de Medicina. Universitat de Girona

Dra. Eva González Suárez
IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

Finançament: 290.511,25 €


2013. MALALTIES NEURODEGENERATIVES

A l'edició 2013, dedicada a les malalties neurodegeneratives, es van presentar 187 projectes que van ser avaluats per 96 científics d'àmbit internacional especialistes en aquesta matèria. Es van distribuir 11.220.828,94 euros a 44 projectes de recerca científica d'excel·lència entre els quals la UdG va participar en el següent:


Noves tecnologies aplicables a la pràctica clínica per l'obtenció de biomarcadors d'atròfia i de lesions en imatges de ressonància magnètica de pacients amb esclerosi múltiple (BiomarkEM.cat)


Responsables del projecte:

Dr. Xavier Lladó Bardera
Escola Politècnica Superior - Universitat de Girona

Dr. Joan Carles Vilanova Busquets
Institut Hospital Dr. Josep Trueta Girona - IDIBGI

Dr. Jordi Rio Izquierdo
Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya CEMCAT - Institut de Recerca de la Vall d'Hebron

Finançament: 399.969,26 €

 

2014. MALALTIES DEL COR

A l'edició 2014, dedicada a les malalties del cor, es van presentar 121 projectes que van ser avaluats per 59 científics d'àmbit internacional especialistes en aquesta matèria. Es van distribuir 10.306.474 euros a 43 projectes de recerca científica d'excel·lència entre els quals la UdG va participar en el següent:

 

Bases genètiques i moleculars de la miocardiopatia aritmogènica de ventricle dret: translació a la clínica

 

Responsable del projecte:

Dr. Ramon Brugada

Centre de Genètica Cardiovascular - Institut d'Investigació Biomèdica de Girona

Finançament: 199.375,00 €

 

Detecció precoç i prevenció de la mort sobtada neonatal mitjançant l’ús de l’electrocardiograma i l’estudi genètic d'ultra seqüenciació massiva

 

Responsable del projecte:

Dr. Òscar Campuzano Larrea

Centre de Genètica Cardiovascular - Institut d'Investigació Biomèdica de Girona

Finançament: 187.937,50 €

 

Avaluació patofisiològica i terapèutica de cardiomiòcits derivats de cèl·lules mare induïdes pluripotents (iPS) provinents de pacients

 

Responsable del projecte:

Dra. Fabiana Silvia Scornik Gerzenstein

Centre de Genètica Cardiovascular – IdIBGi Institut d'Investigació Biomèdica de Girona

Finançament: 185.500,00 €