La Unitat Igualtat de Gènere

Llenguatge no sexista: guies, etc.

Contacte

Unitat d'Igualtat de Gènere

Direcció

Dra. ANNA Mª PLA BOIX

Delegada del rector per a la Igualtat de Gènere


Tècnica

Montse Castro Belmonte


Administració

Lourdes Goy 


Horari

De dilluns a divendres de 9:30 a 13:45h

Dijous de 15:30 a 16:45h

 

Adreça

Mòdul 23

Campus Montilivi

Telèfon: 972419647

 

Adreça electrònica

 

Facebook Unitat d'Igualtat de Gènere  Twitter de la Unitat

 

A la UdG T@TS IGUALS!


Ús no sexista i no androcèntric del llenguatge

 

GUIA DE LLENGUATGE NO SEXISTA EN CATALÀ PER A LES UNIVERSITATS CATALANES

           
El Servei de Llengües Modernes de la UdG, juntament amb altres serveis lingüístics de les universitats públiques catalanes (UAB, UB, UPC, URV, UdL), ha elaborat una guia de llenguatge no sexista en català per a les universitat catalanes.
Us adjuntem el resum amb les qüestions més generals: guia sexisme versió resumida.docx


L'ACORD SOBRE L’ÚS NO SEXISTA DE LA LLENGUA ES VA FER PÚBLIC AL NOVEMBRE DEL 2010

 

 

El Servei de Recursos Lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística ha elaborat la «Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya», que ara us presentem.

El resultat final és fruit de la col·laboració amb els serveis lingüístics dels departaments d’Empresa i Ocupació, Benestar Social i Família, Salut, Justícia i Ensenyament, i l’Institut Català de les Dones.

Accés a la Guia:  http://llengua.gencat.cat/permalink/c2f7c918-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219

  

 

DOCUMENTS D'INTERÈS

 

  • El Vocabulari terminològic LGBT recull prop de 200 termes relatius a l’àmbit LGBT, és a dir, al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres.

Es tracta, concretament, de terminologia vinculada amb l’orientació sexual (pansexual, transhomosexual, entendre-hi, etc.) i la identitat sexual i de gènere (transgènere, transsexual, queer, rol de gènere, etc.). També inclou termes referents a la relació del col·lectiu LGBT amb la societat (sortir de l’armari, gueto, invisibilitat, etc.) i d’específicament relacionats amb l’activisme (besada, outing…), els drets i la família (adopció homoparental, gestació subrogada, matrimoni igualitari, etc.), l’oci (ambient, drag-queen, etc.) i l’organització i els models socials (heterocentrisme, patriarcat, etc.). Finalment, també s’hi recull un petit apartat amb alguns termes referits a símbols del col·lectiu (lambda, triangle rosa, etc.).

 

  • La Secretaria de Política Lingüística i l'Institut Català de les Dones van presentar l'any 2005 el document:

"Marcar les diferències: la representació de les dones i els homes a la llengua" (veure pdf).
 
  •  La Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de les Dones van presentar l'any 2007 la segona edició, revisada i corregida, del document:

"De llengua, diferència i context" (veure pdf)
Aquest document va ser elaborat per Eulàlia Lledó Cunill i publicat en Quaderns de l'Institut /3.
 
"Las profesiones de la A a la Z. En femenino y en masculino" (veure pdf)
Aquest document va ser elaborat per Eulàlia Lledó Cunill i publicat per la Secretaria General de Políticas de Igualdad i l'Instituto de la Mujer.

 

  • "Guía de buenas prácticas para el uso de un lenguaje no sexista en la negociación colectiva (veure pdf)

Aquesta guia és una adaptació de la Guía de buenas prácticas para el uso de un lenguaje no sexista en la negociación colectiva, publicada per la Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO (Madrid, 2007, dipòsit legal M-47929-2007).