UdG Qualitat

Resultats en els rànquings

Contacte

Gabinet de Planificació i Avaluació
Campus de Barri Vell
Plaça Sant Domènec, 3
17071 Girona

Tel.  +34 972 418993
Fax. +34 972 418031

Resultats en els rànquings

 

És ben sabut que els rànquings són una realitat a la que cada dia més totes les institucions universitàries es veuen abocades. En aquest sentit la Universitat de Girona ocupa llocs destacats en diversos rànquings classificatoris, i ho fa de forma reiterada i destacada en els de recerca especialment, millorant la posició any a any.

En aquesta plana es presenten i comenten, molt breument, els 4 rànquings més destacats a nivell estatal: Scimago, Scimago Iberoamerican, Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) i el de la Universidad de Granada. Per tal de poder-ne avaluar la seva evolució, s’actualitza la informació amb els resultats de cada any a partir del 2009.

  

1. SCimago World Universities Ranking
2. Scimago Ranking Iberoamericano
3. Fundación CyD
4. Universidad de Granada

Altres rànquings: