Empreses i Entitats

Convenis de cooperació educativa

Contacte

Centre d'Informació i assessorament dels estudiants
Campus de Montilivi. M-5 Accés al mapa
17071 GIRONA
Tel. 972 418 046
informacio@udg.edu

Convenis de cooperació educativa

Un conveni de cooperació educativa és un acord de col·laboració entre la Universitat i l'empresa/institució (regulat pel Reial Decret 1497/81 i modificat pel RD 1845/1994), mitjançant el qual, l'estudiant que hi participa completa la seva formació realitzant pràctiques a l'empresa.

Un conveni de cooperació educativa és una estada de pràctiques en una empresa durant la qual l'estudiant adquireix experiència professional.

Es tracta d'un programa a tres bandes: Universitat-Empresa/Institució-Estudiants, en el qual cada part fa unes aportacions però també n'obté uns beneficis.