Portal de Docència

Consultes disseny i moodle

Consultes, disseny i Moodle

La Universitat de Girona ha apostat per la plataforma Moodle (aplicació web que permet crear entorns d'aprenentatge en línia) com a eina per a la gestió diària de la docència i de comunicació i relació professor-alumnes. D'altra banda, també s'ha desenvolupat un sistema de gestió de la planificació de la docència, que coneixem com a disseny de l'assignatura. Els dissenys, previs al començament de curs, generen les guies públiques de les assignatures i estableixen el marc on es desenvoluparà la docència al llarg del curs (el programa, les activitats, l'avaluació, etc).

 

Ambdues eines estan estretament lligades, i cal que tots plegats sapiguem com hem d'usar-les i en coneguem el potencial. L'ICE de la Universitat organitza de manera periòdica cursos de formació inicial i avançada en Moodle, així com cursos específics d'ús del qualificador del Moodle.

 

En aquest apartat us oferim resposta a algunes de les preguntes que ens heu fet arribar. Si aquí no trobeu resposta als dubtes que tingueu, poseu-vos en contacte amb nosaltres (PSQD, vrd.supdoc@udg.edu) o bé amb en Pere Cornellà (ICE, pere.cornellacanals@udg.edu), persona encarregada de la formació en Moodle.

 

En aquests moments estem creant la llista de preguntes més freqüents i les respostes corresponents. Anirem actualitzant la pàgina a mesura que tinguem nou material per oferir-vos.

 

Ajuda general sobre el Moodle

  • A totes les pàgines de les assignatures en l'entorn Moodle hi ha l'enllaç Ajuda a la part superior dreta.
  • Documentació general de Moodle per a professors
  • Guia d'eines del Moodle per a professors: *
    Es tracta d'un esquema que presenta la relació entre les eines de Moodle i els objectius docents, i indica quines eines s'ajusten millor als diferents objectius.
Llista de preguntes més freqüents
 
Disseny d'un curs en l'entorn Moodle
1. Com s'importa el temari d’una assignatura de pla vell (que no està en Moodle) al disseny de l’assignatura?
2. Com es pot afegir el temari (taula de continguts) del disseny de l'assignatura al Moodle?
3. Com es pot reproduir l’esquema de temes/setmanes d'un curs anterior del Moodle?
4. Es poden importar fitxers del gestor de fitxers d’una assignatura del curs anterior que estava a La Meva al Moodle d’una  assignatura nova?
5. Per a què serveix el disseny en proves d’una assignatura?
 
Disseny d’assignatura i Moodle 
6. Quina relació hi ha entre les activitats que es defineixen en el disseny d’assignatura i les categories d’activitats del Moodle?
7. He de descriure totes les activitats que faré en una assignatura en el disseny de l’assignatura?
8. Quina importància té la relació entre les competències i les activitats d’avaluació?
9. Es poden afegir professors convidats a una assignatura? Com?

 

Ativitats amb Moodle
10. Com funcionen els grups?
11. Que vol dir mode de grup a nivell de curs i activitat?
12. Puc posar notes per grup?
13. Quina diferència hi ha entre grups i agrupacions?
14. Es poden crear activitats per a grups determinats?
 

Qualificador

14. Com podem veure les qualificacions dels estudiants?
15. Puc introduïr o modificar les qualificacions?
16. Com puc gestionar l'avaluació global de l'assigunatura (pesos de les tasques, càlculs de les notes i altres accions d'edició de les notes)?
17. Puc importar notes? Quin tipus de notes puc importar i com ho haig de fer?

 

Qualificacions amb condicionals
18. Puc posar qualificacions amb condicionals?

 

19. Importar notes a Moodle
 

Comunicació Professor-Alumne