Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Portal de Docència

Col.laboradors en els Centres

Col·laboradors en els centres

A cada un dels centres docents de la UdG , hi ha un col·laborador del Programa de Suport a la Qualitat Docent encarregat de desenvolupar de manera contextualitzada les funcions del Programa en el centre.

 

Són tasques dels col·laboradors, en coordinació amb la unitat central del PSQD, les següents:

 1. Fer el seguiment de l’aplicació correcta dels procediments de qualitat referits a docència.
 2. Analitzar els dissenys d’assignatures.
 3. Analitzar les qualificacions de competències obtingudes els cursos anteriors, a fi de definir actuacions per a la qualificació del seu procés d’obtenció.
 4. Donar retroacció (feed-back) als coordinadors del resultat de les anàlisis anteriors.
 5. Donar suport als coordinadors en la preparació de propostes de modificació de graus, quan n’hi hagi.
 6. Participar en l’elaboració dels quaderns de la Guia per a l’adaptació a l’EEES referida a les competències transversals. 
 7. Donar suport al PDI del seu centre en relació amb tots els processos de gestió de la docència.
 8. Participar en reunions periòdiques de tot el PSQD.

 

Els col·laboradors per centres per a aquest curs 2013-2014 són els següents:

 • Escola Politècnica Superior
  Gerusa Giménez
 • Escola Universitària d'Infermeria
  Glòria Mateu
 • Facultat de Ciències
  Jordi Colomer
 • Facultat de Dret
  Albert Ruda
 • Fultatd'Educació i Psicologia
  Marta Sadurní
 • Facultat de Lletres
  Narcís Soler
 • Facultat de Medicina
  Lluís Ramió
 • Facultat de Turisme
  Carme Echazarreta
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
  Helena Benito