Càtedra Internacional UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible

Beques

Contacte

Càtedra UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus Montilivi (planell de situació: mapa)
17071 Girona
Espanya

Tel. (+34) 972 41 9788
Mòbil (+34) 628128852
Fax (+34) 972 41 8032
sec.cunescodhs@udg.edu

UNESCO

 
Gencat
 
UNESCOcat
 
Universidad de la Habana
 
ARSChile
 
Rio de Janeiro
 
Coordinadora
 
UDG formació

 

Subvencions i Beques

- Ajudes i descomptes específics de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la UdG per a la realització de la 7a edició (curs 2014/15) del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible Local i Alternatives a la Globalització Neoliberal:

 

1. En funció dels recursos pressupostaris de la Càtedra, un màxim de dues ajudes del 50% de l'import de la matrícula.

 

- Criteris de selecció: expedient acadèmic, experiència professional i nivell d'ingressos, prioritzant l'adequació als perfils als quals es dirigeix el màster. Es donarà prioritat a les ajudes compartides per conveni entre la Càtedra i altres entitats (especialment administracions locals, ONG, altres Organitzacions de la Societat Civil -OSC- i empreses d'economia social), per les quals aquestes entitats sufragarien el restant 50% de l'import de la matrícula tenint com a beneficiaris als seus membres.

- Requeriments formals: per optar a aquestes ajudes cal formalitzar la inscripció en el màster i remetre a sec.cunescodhs@udg.edu, un currículum vitae i, si s’escau, informació institucional de l'entitat corresponent abans del 25 de juny de 2014.

 

2. En funció del nombre d'estudiants matriculats a la 7a edició del Màster, un màxim de cinc ajudes o descomptes de fins el 30% de l'import de la matrícula. 

           

- Criteris de selecció: expedient acadèmic, experiència professional i nivell d'ingressos, prioritzant l'adequació als perfils als quals es dirigeix el màster. Es donarà prioritat a membres de la nostra Xarxa UNESCO/UNITWIN, d'ONG, d'altres Organitzacions de la Societat Civil (OSC), d’empreses d’economia social i a persones en situació de desocupació.

- Requeriments formals: per optar a una ajuda cal formalitzar la inscripció en el màster i remetre a sec.cunescodhs@udg.edu, un currículum vitae i, si s’escau, informació institucional de l'entitat corresponent abans del 25 de juny de 2014.

 

- Altres ajudes i descomptes a tramitar a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació:

 

   a) DESCOMPTES PER A PARTICULARS:

– Alumnes i exalumnes de la FUdGIF, que hagin realitzat algun Màster, Diplomes de Postgrau o Diplomes d’Especialització: 10% de descompte.

– Persones amb discapacitats:

. Per discapacitats igual o superior a 33%: 5% de descompte

. Per discapacitats igual o superior a 65%: 10% de descompte

En ambdós casos cal presentar certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials ICASS, o equivalent.

– Famílies nombroses (cal presentar el carnet acreditatiu): 5% de descompte.

– Persones aturades (amb un mínim de 6 mesos a l’atur o que actualment estiguin cobrant la prestació de l’atur. Cal presentar el document acreditatiu): 5% de descompte

 

   b) DESCOMPTES PER A EMPRESES, INSTITUCIONS i ENTITATS:

– Que realitzin o hagin realitzat formació a mida amb la FUdGIF: 10% de descompte.

– Que matriculin treballadors o membres dins d'un mateix curs (el mateix curs acadèmic)

· Dues o tres matrícules: 10% de descompte

· A partir de quatre matrícules: 15% de descompte

 

NOTA en relació a a) i b):

Aquestes ajudes i descomptes s’han de gestionar directament a la Fundació UdG Innovació i Formació (info.fundacioif@udg.edu) i s’ha de tenir present que:

• NO són acumulatius.

• No s’aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.

• Tenen un límit de 300€

 

L'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i d'Investigació (AGAUR) impulsa aquest programa de préstecs. Enllaç

Informació sobre beques en general

 

Es pot trobar informació als següents llocs:

 

  • Ministerio de Eduación y Ciencia (MEC- Espanya) (Consulta de Beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Beques, ajudes i subvencions del MEC i altres Ministeris).
  • Fundación Carolina. Promou les relacions culturals i la cooperació amb els països Iberoamericans  (Espanya).
  • World Bank (Espai de beques del Banc Mundial per a ciutadans de països en desenvolupament).
  • UNESCO (Beques, ajudes i beques de viatge de la UNESCO).
  • Beques (Espanya). Cercador espanyol de beques, cursos i borses de treball.