Càtedra Internacional UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible

Convenis

Contacte

Càtedra UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus Montilivi (planell de situació: mapa)
17071 Girona
Espanya

Tel. (+34) 972 41 9788
Mòbil (+34) 628128852
Fax (+34) 972 41 8032
sec.cunescodhs@udg.edu

UNESCO

 
Gencat
 
UNESCOcat
 
Universidad de la Habana
 
ARSChile
 
Rio de Janeiro
 
Coordinadora
 
UDG formació

 

Convenis i aspectes institucionals

2010
 

 

1.     Conveni entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i la UdG per a contribuir al finançament de la Càtedra.
 

2.     Conveni de col·laboració entre la UdG i la Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur, relatiu al finançament de la Càtedra.
 

3.     Conveni de col·laboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, i la Fundación UNIDA (Buenos Aires, Argentina, membre de la Xarxa) per a la realització del Diploma Universitari de Postgrau en “Direcció Estratègica per a la Direcció d’ONGs”, el qual ha passat a denominar-se “Gestió del Desenvolupament Humà Sostenible”, amb tres itineraris: “Direcció d’ONG”, “Desenvolupament Local Endògen” i “Economia Social i Solidària”.
 

4.     Conveni de col·laboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació i l’entitat Açao Moradia amb seu a Uberlândia, Brasil, per a la concessió d’una subvenció per l’import d’una matrícula (2.950 euros), a parts iguals entre la Càtedra i Açao Moradia, del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (quarta edició). Beneficiària: Maria Armanda Martins Gonçalves. Curs 2010/11.
 

5.     Conveni de col·laboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació i l’entitat Surmaule, ONG amb seu a Talca, Xile, per a la concessió d’una subvenció per l’import d’una matrícula (2.950 euros), a parts iguals entre la Càtedra i Surmaule, del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (quarta edició). Beneficiària: Carolina Andrea Loren Vázquez. Curs 2010/11.
 

6.     Conveni de col·laboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació i CeDRe amb seu a Girona, per a la concessió d’una subvenció per l’import d’una matrícula (2.950 euros), a parts iguals entre la Càtedra i Enginyeria sense Fronteres, del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (quarta edició). Beneficiari: Albert Pérez Matamala. Curs 2010/11.
 

7.     Conveni entre de col·laboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació i CeDRe amb seu a Girona, per a la concessió d’una subvenció per l’import d’una matrícula (2.950 euros), a parts iguals entre la Càtedra i Llagostera Solidària, del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (quarta edició). Beneficiari: Orlando José Sánchez Lezama. Curs 2010/11.

Relacions institucionals

8.     El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) a l’Argentina recolza les Sextas Jornadas Nacionales y Primeras Internacionales “Desarrollo Local, Sostenibilidad y Ciudadanía Mundial” (vegeu apartat 4.1.3) per mitjà de Martín Santiago, Representant Resident de PNUD i Coordinador Resident del Sistema de Nacions Unides en aquest país.
 

9.     Jordi de Cambra y Lucio Capalbo (President de la Fundación UNIDA) es van reunir el 13 de desembre de 2010 amb Cecilia Ugaz, Representant Resident Adjunta del PNUD a l’Argentina per a intercanviar informació i analitzar els interessos comuns amb l’objectiu 25 d’ampliar la col·laboració entre les respectives institucions. Es va acordar continuar les reunions a finals de gener de 2011.
 

10. La Càtedra és organitzadora i promotora de la “Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del Sistema d’Institucions Internacionals”. Informació a: 26 http://www.reformcampaign.net/index.php?sub=pais&pg=adherits2&lg=cat&sub2=60 Y a: http://www.reformcampaign.net/index.php?pg=estructura&lg=cat
 

11. La Càtedra participa a la campanya de sensibilització pel Dret a Vot dels Immigrants organitzada per la Comissió pels Drets Polítics i Socials de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les Comarques Gironines.

 

 

ANYS ANTERIORS 
 

 

1. Conveni entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona per a contribuir al finançament de la Càtedra: 9 d'agost de 2004

 

2. Renovació del conveni entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona per a contribuir al finançament de la Càtedra: 9 de juliol de 2007.

3. Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur, relatiu al finançament de la Càtedra.

4. Conveni de col·laboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, i la Fundación UNIDA (Buenos Aires, Argentina, membre de la Xarxa) per a la realització del Diploma Universitari de Postgrau en “Direcció Estratègica per a la Direcció d’ONGs”.

5. Conveni de col·laboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, i Anàlisis de Redes Sociales (ARS-Chile), (Santiago, Xile, membre de la Xarxa) per a la realització del Diploma Universitari de Postgrau en “Participació Ciutadana i Democràcia Electrònica”.

 

6. Conveni de col·laboració amb el Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i treballadors Estrangers (GRAMC), membre de la Xarxa.

7. Tramitació del Conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa (IDEsGa).


8. Conveni de col·laboració amb el Centre de Recursos (CeDre) per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme.

9. Conveni de col·laboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, i l’associació Centre de Recursos (CeDre) per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme, per a la concessió d’una beca per l’import d’una matrícula, a càrrec de la Càtedra, del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (primera edició). Beneficiària: Gemma Valeri, membre del CeDre. Cursos 2005/06 i 2006/07. 

10. Conveni de collaboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, i el Consell Comarcal del Gironès per a la concessió d’una beca per l’import d’una matrícula, a parts iguals entre la Càtedra i el Consell Comarcal, del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (primera edició). Beneficiària: Maria Rosa Saubí, treballadora del Consell Comarcal. Cursos 2005/06 i 2006/07.


11. Conveni de col·laboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, i l’Asociación de Mujeres Microempresarias (Argentina) per a la concessió d’una beca per l’import d’una matrícula, a parts iguals entre la Càtedra i l’esmentada associació, del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (primera edició). Beneficiària: Paola María Valdettaro, membre de l’associació. Cursos 2005/06 i 2006/07.


12. Conveni de col·laboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, i la Fundació SerGi (Servei Gironí de Pedagogia Social) per a la concessió d’una beca per l’import d’una matrícula, a càrrec de la Càtedra, del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (segona edició). Beneficiària: Núria Balliu, membre de la Fundació SerGi. Cursos 2006/07 i 2007/08.

 

13. Conveni de col·laboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, i l’associació Centre de Recursos (CeDre) per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme, per a la concessió d’una beca per l’import del 50% de la matrícula, a càrrec de la Càtedra, del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (segona edició). Beneficiari: Lluís Puigdemont, membre de Caritas Diocesana de Girona, entitat membre de la Coordinadora. Cursos 2006/07 i 2007/08.


14. Conveni de col·laboració entre la Càtedra, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, i l’associació Centre de Recursos (CeDre) per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme, per a la concessió d’una beca per l’import del 50% de la matrícula, a càrrec de la Càtedra, del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (segona edició). Beneficiari: Joan Campos, membre de SETEM-Girona, entitat membre de la Coordinadora. Cursos 2006/07 i 2007/08.

 

15. Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, y l’associació Centre de Recursos (CeDre) per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme, para la concesión de una beca por el importe de una matrícula, a partes iguales entre la Cátedra y la citada asociación, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local (tercera edición). Beneficiaria: Gemma Juncadella, miembro del CeDre. Curso 2008/09

 

16. Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, y l’associació Centre de Recursos (CeDre) per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme, para la concesión de una beca por el importe del 50% de la matrícula, a cargo de la Cátedra, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local (tercera edición). Beneficiario: Eduard Comas, miembro de Llagostera Solidària, entidad miembro de la Coordinadora. Curso 2008/09.

 

17. Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, y l’associació Centre de Recursos (CeDre) per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme, para la concesión de una beca por el importe del 50% de la matrícula, a cargo de la Cátedra, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local (tercera edición). Beneficiario: José Plana, miembro de la Fundación Utopía, entidad miembro de la Coordinadora. Curso 2008/09.


18. Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, y la Fundación de Periodismo para el Desarrollo (Guatemala), para la concesión de una beca por el importe de una matrícula, a partes iguales entre la Cátedra y la citada fundación, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local (tercera edición). Beneficiario: Estheiman Amaya, miembro de la citada Fundación. Curso 2008/09.

 

19. Convenio de colaboración entre la Cátedra de la UdG, la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació, y el Museo del Barro (Asunción del Paraguay), para la concesión de una beca por el importe de una matrícula, a partes iguales entre la Cátedra y el citado museo, del Máster en Desarrollo Humano Sostenible, Globalización y Desarrollo Local (tercera edición). Beneficiario: Alejandro Lanas Volz, miembro del citado museo. Curso 2008/09.

20. Beca per l’import de la matrícula del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local (segona edició). Beneficiari: Iván Prudkin (becari de la Càtedra). Cursos 2006/07 i 2007/08.


21. La Càtedra participa a la campanya de sensibilització pel Dret a Vot dels Immigrants organitzada per la Comissió pels Drets Polítics i Socials de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les Comarques Gironines i de l’Alt Maresme. Iván Prudkin i Jordi de Cambra. Iván Prudkin es membre de la Comissió pel Dret a Vot.

 
22. La Càtedra és organització promotora de la “Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del Sistema d’Institucions Internacionals 2006-2009”. Més Informació.