Càtedra Internacional UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible

Càtedra Internacional i Xarxa UNESCO

Contacte

Càtedra UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus Montilivi (planell de situació: mapa)
17071 Girona
Espanya

Tel. (+34) 972 41 9788
Mòbil (+34) 628128852
Fax (+34) 972 41 8032
sec.cunescodhs@udg.edu

UNESCO

 
Gencat
 
UNESCOcat
 
Universidad de la Habana
 
ARSChile
 
Rio de Janeiro
 
Coordinadora
 
UDG formació

 

LA CÀTEDRA INTERNACIONAL UNESCO "DESENVOLUPAMENT HUMÀ SOSTENIBLE: EQUITAT, PARTICIPACIÓ I EDUCACIÓ INTERCULTURAL", I LA XARXA UNESCO/UNITWIN "MEDEURAMÈRICA PER AL DESENVOLUPAMENT HUMÀ"

La nostra Càtedra Internacional UNESCO i la nostra Xarxa UNESCO/UNITWIN foren creades el 23 desembre del 1998 mitjançant el corresponent conveni amb la UNESCO.

Les co-seus de la Càtedra Internacional són la Universitat de Girona (Catalunya, Espanya) i la Universidad de La Habana (Cuba). 

 

A més de les dues co-seus de la Càtedra Internacional, les institucions membres de la Xarxa són:

 • Brasil: Càtedra UNESCO "Desenvolvimento Durável" de la Universidade Federal de Rio de Janeiro.
 • Cuba: Universidad de Sancti Spiritus.
 • Espanya:
 • Universitats:
  • Universitat Autònoma de Barcelona: Departament de Sociologia.
  • Universitat de Barcelona: Grup de Recerca d’Economia Mundial del Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial.
 • Altres institucions:
  • Amics de Tossa-Club UNESCO
  • Ajuntament de Tossa de Mar
  • Centre UNESCO de Catalunya
  • Ciudad-City SL
  • Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i de l'Alt Maresme
  • Federació Catalana  d'Associacions i Clubs UNESCO
 • França: Càtedra UNESCO "Formació Professional del Desenvolupament Sostenible" de la Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3.
 • Xile: Análisis de Redes Sociales (ARS-Chile).

 

Comissió de Direcció de la Càtedra Internacional i de la Xarxa  

 

President:
 

Gonzalo Escobar, Responsable i Coordinador General de la Càtedra Internacional i de la Xarxa, Universitat de Girona (Catalunya, Espanya).


Vocals:
 

Cristina Sobrino (Cap de Projecte de la Càtedra a la Universitat de Girona, Catalunya, Espanya).

 

Ernel González (Cap de Projecte de la Càtedra a la Universidad de La Habana, Cuba).

 

 

 

 

Avaluacions efectuades per la UNESCO

 

1. Avaluació amb motiu de  la signatura del conveni de creació de la Càtedra i de la Xarxa.

L’avaluació efectuada per la UNESCO suposa un aval i exigeix una responsabilitat per part nostra que assumim en tot el seu abast. En paraules de la senyora Francine Fournier, aleshores Subdirectora General de la UNESCO per a les Ciències Socials i Humanes, la nostra Càtedra UNESCO és “una elecció que sintetitza perfectament els imperatius inscrits en els plans d’actuació internacionals nascuts a l’empara de les grans conferències del sistema de les Nacions Unides en els anys noranta. No cal dir que una elecció com aquesta posiciona també la universitat del futur”. La senyora Fournier va concloure el seu discurs en l’acte de presentació de la Càtedra amb les següents paraules: “En l’avaluació que el meu Sector ha efectuat, figura una recomanació per a transmetre aquest projecte de Càtedra UNESCO, com a exemple d’excel·lència, a d’altres institucions que expressin el desig de crear tals Càtedres. La UNESCO ho celebra i els puc assegurar que farà tot allò que estigui al seu abast per tal de realitzar tot el seu potencial de competència amb l’objectiu de sostenir el desenvolupament fructífer de la seva iniciativa” (Francine Fournier, discurs en l’acte de presentació de la Càtedra Internacional, 19 de maig de 1999).

 

2. “Evaluation of Social and Human Sciences Programming and the UNESCO Chairs/UNITWIN Networks” (juliol de 2006).

Pla d’avaluació de la col·laboració entre les Càtedres/Xarxes i el Programa de Ciencies Socials i Humanes (SHS) de la UNESCO per a la consecució dels seus objectius. La UNESCO va enviar un qüestionari a les 154 Càtedres/Xarxes dependents del Programa SHS i va triar, per les seves “bones pràctiques”, sis Càtedres per fer estudis de cas en profunditat. Entre aquestes sis Càtedres va ser escollida la nostra.

Informe final en PDF. Vegeu especialment les pàgines 27, 49 i 50.
A les pàgines 49 i 50 es fa referència a la nostra Càtedra en aquests termes: “With Masters and Doctoral Programmes in the Sustainable Development Studies thematic area, with a strong focus on migration issues, the University of Girona chair is notable for linkages both North-South through a network based in universities in Spain and Latin America and also for its linkages through an NGO and GRO network into the local excluded immigrant community via the NGO which is itself ‘Coordinadora de ONGs’ [NGO Coordinator]. It has demonstrated political and academic expertise in both establishing a locally-funded chair, relocating the chair when externalities deemed it expedient and in setting up a low-cost high quality MSc in Sustainable Development”.

  

Objectius generals de la Càtedra

  

Els objectius generals de la Càtedra, tal com consten a l’article 3 del Conveni de creació, són: “Establir i consolidar la cooperació entre la Xarxa d’institucions llatinoamericanes, europees i de la ribera mediterrània, i crear estudis de postgrau en Desenvolupament Humà en relació íntima amb programes de recerca aplicats a plans d’actuació d’acord amb les condicions i necessitats específiques dels respectius entorns. Això ha de permetre una transferència ràpida i eficaç de coneixements i la interrelació universitat/societat mitjançant activitats d’extensió universitària amb accions comunitàries per assolir un Desenvolupament Humà que involucri els actors locals i que tingui en compte la seva diversitat cultural i ètnica. No es tracta només de divulgar les activitats desenvolupades per la Càtedra, sinó també -i sobretot- d’establir canals de diàleg entre la societat civil i les administracions públiques i crear espais i estructures que permetin la concreció de processos de participació comunitaris per a la presa de decisions en els quals els actors socials (conscienciats i capacitats mitjançant una metodologia d’Investigació-Acció Participativa) puguin transformar la seva realitat de forma autodirigida. En definitiva, es tracta de constituir, a llarg termini, un centre d’excel·lència avançat d’estudis i recerca aplicada en l’àmbit del Desenvolupament Humà a partir dels criteris de la UNESCO i del PNUD”.

 

Característiques fonamentals

 

 • Projecte de cooperació interuniversitària a escala nacional i internacional:
  • Càtedra UNESCO amb doble seu internacional.
  • Càtedra UNESCO promotora i nucli d’una Xarxa UNESCO/UNITWIN.
 • Els objectius i les característiques de la Càtedra comporten la necessitat de que la Xarxa no es limiti exclusivament a institucions universitàries sinó que inclogui també a diferents actors dels seus entorns socials (administracions locals, fundacions, ONG).
 • La nostra Càtedra i la nostra Xarxa estan associades: a la Red Civil de la UNESCO en España e Iberoamérica, al Programa Anti-Poverty Partnership Iniciatives" (APPI), promogut pel Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), en coordinació amb el Programa de Desarrollo Humano a nivel Local (PDHL)/Cuba; al Programa de Cooperació Internacional "Promoción del Trabajo Decente para la Formación de Cuadros y la Innovación (Universitas)", gestionat per la Organització Internacional del Treball (OIT); i a la Xarxa de "Formació Professional del Desenvolupament Sostenible", promoguda per la Cátedra UNESCO, del mateix nom, de la Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 i en col·laboració amb la Càtedra UNESCO de Desenvolvimento Durável de la Universidade Federal de Rio de Janeiro.
 • Enfocament holístic i transdisciplinar que, a partir de la sociologia, inclou diferents àrees de coneixement de les humanitats, les ciències socials i les tecnociències, tenint com a referència les dimensions del Desenvolupament Humà tal i com es conceptuen als Informes del Programa de las Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i altres enfocaments afins.
 • Per a promoure endògenament el Desenvolupament Humà són essencials la formació integral i multidisciplinar de recursos humans d’alt nivell i l’enfocament transdisciplinar dels programes de recerca aplicats a la resolució interrelacionada i global dels problemes culturals, socials, econòmics i ambientals que afecten als entorns en els que es realitzen les activitats de la Càtedra i de la Xarxa.
 • La nostra aportació a la consolidació i aplicació del paradigma del Desenvolupament Humà es produeix a partir de la triple interrelació entre: recerca bàsica, elaboració de teories i formació teòrica; recerca aplicada i formació pràctica; i, finalment, intervenció social, programes de desenvolupament humà a escala local i planes d’actuació. En altres paraules, es tracta de programes de formació en íntima relació amb programes de recerca aplicats a programes i plans d’acció d’acord amb les condicions i necessitats específiques dels entorns de les institucions membres de la Càtedra i de la Xarxa.

  

Resultats esperats
 • Promoure una més gran i més eficaç i responsable aportació de les universitats als entorns socials en els quals desenvolupen les seves tasques docents i investigadores.
 • Contribuir al desenvolupament institucional i a la millora de la qualitat de les universitats en el marc de les seves estratègies, incrementant les seves capacitats docents i investigadores d’alt nivell relatives al Desenvolupament Humà i ampliant i aprofundint la seva inserció en la comunitat científica internacional.
 • Fomentar un esperit de solidaritat interuniversitària transnacional que respecti la diversitat cultural, propiciï compartir recursos, faciliti la transferència i l’intercanvi de coneixements, tècniques, experiències, professors i estudiants i que permeti combatre la dependència cientificotècnica dels països anomenats “en desenvolupament”.
 • Dotar les joves generacions de professors, investigadors i professionals d’una formació humanística i una capacitació tècnica que, guiades per l’equitat, estiguin al servei de la millora de les condicions d’existència i de l’ampliació de les capacitats de l’esser humà.