Envelliment, Cultura i Salut (ECiS)

En recerca

Contacte

Pilar Monreal Bosch
pilar.monreal@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-2321-483X

 

Arantza del Valle Gómez
a.delvalle@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-9631-7827

 

Santiago Perera Izquierdo
santiago.perera@udg.edu 
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-3007-6941


Pilar Albertín Carbó

pilar.albertin@udg.edu

Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-6995-509X


Marga Sánchez-Candamio Méndez

Departament de Psicologia

logopetit

Formació i Assessorament

imatges  construccio

   item llista  Màsters
   item llista  Especialitzada
   item llista  En recerca

En recerca

Direcció Tesi de doctorat: "Becaria d'Investigació a l'Institut GUTTMANN- Hospital de Neurorehabilitació. Projecte: La Qualitat de Vida de les persones amb Lesió Medul·lar o Dany Cerebral, des de la perspectiva dels agents implicats: aproximació des d’una metodologia qualitativa.

 

Direcció del Treball de Practicum, fet per Meritxell Vila en el Master Interuniversitari de Psicologia de l'Educació (MIPE). Universitat de Barcelona- Universitat de Girona