Envelliment, Cultura i Salut (ECiS)

Especialitzada

Contacte

Pilar Monreal Bosch
pilar.monreal@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-2321-483X

 

Arantza del Valle Gómez
a.delvalle@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-9631-7827

 

Santiago Perera Izquierdo
santiago.perera@udg.edu 
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-3007-6941


Pilar Albertín Carbó

pilar.albertin@udg.edu

Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-6995-509X


Marga Sánchez-Candamio Méndez

Departament de Psicologia

logopetit

Curs estiu

 llei de dependència

Formació i Assessorament

imatges  construccio

   item llista  Màsters
   item llista  Especialitzada
   item llista  En recerca

Especialitzada

ENVELLIR AL MÓN RURAL: Oportunitats per a l'Envelliment Actiu.

Seminari Projecte Fundació CSIC. Girona, Universitat de Girona, 5 d'Abril 2013.

Programa
9:30-9:45h Presentació del seminari i del projecte.
• Joan Subirats IGOP-UAB i Pilar Monreal Bosch. Grup de recerca ECiS – UdG.

9:45-11h Envellir al món rural actual.
Moderació: Pilar Monreal Bosch. Grup de Recerca ECiS, Universitat de Girona
• Eduard Trepat, Fundació del Món Rural: “El món rural ara, situació, canvis i tendències”.
• Rosa Guixé, Directora tècnica de l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà: “La situació de la gent gran a l’àmbit rural. Problemes i oportunitats específiques”.
• Josep Mª Bosch, Vicepresident del Consell de la Gent Gran i President del Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca de la Selva: “L’envelliment a l’àmbit rural des del punt de vista de les pròpies persones grans”.
11-11:30h Pausa cafè.
11:30-13:30h Intervenció social i rural.
Moderació: Mercè Pérez Salanova . Àrea d’Atenció a les persones –Diputació de Barcelona
• Mayte Sancho i Elena del Barrio, Fundación INGEMA: “L’experiència al País Basc. Projectes Etxean Ondo (En casa bien) i Euskadi lagunkoia (Euskadi Territori amic de la gent gran)”.
• Teia Fàbrega, Directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa: “Intervenir a l’entorn rural: treballar la comunitat”.
• Silvia Mairal, Tècnica de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany: “El programa ‘Fem Companyia’ per a la prevenció de la dependència”.
13:30-14:30h Debat i cloenda del seminari.

 

QUÈ CAL FER DAVANT LES NOVES POLÍTIQUES SOCIALS?

CURS d'ESTIU. Universitat de Girona, Fundació Universitat de Girona: Innovació i formació,  i Fundació Oscobe.Girona, Juny 2008.

Programa:

1. Els nous escenaris de població, quines reflexions obliguen a fer? Anna Cabré. Centre d'Estudis Demogràfics UAB. Coordinador de la taula i el debat: Josep M. Nadal Farreras. Catedràtic de Filologia Catalana del Departament de Filologia i Filosofia de la UdG.

2. Davant del canvis i dels moviments de població, quines polítiques volem? Ignasi Vila Mendiburu. Catedràtic de Psicologia Evolutiva de la UdG.  Coordinador de la taula i el debat: Bru Pellissa. Fundació SERGI.

3. Un nou model de Serveis Socials Bàsics. Sílvia Navarro. Ajuntament de Barcelona. Coordinador de la taula i el debat: Amadeu Mora. Ajuntament de Girona.

4. El futur de l'envelliment. Quins canvis ens calen fer? Mercè Pérez Salanova. Institut de l'envelliment de la UAB. Coordinador de la taula i el debat: Antoni Vilà. Departament de Pedagogia de la UdG.

5. Quines polítiques calen per atendre millor als malalts mentals? Claudi Camps. Psiquiatra. Parc Hospitalari Martí i Juilà de Girona. Coordinador de la taula i el debat: Cristòbal Colon. Cooperativa la Fageda.

6. El que demana el Fòrum de Vida Independent de la llei de Serveis Socials 1 i 2. Antoni Centeno. Forma part del Fòrum de Vida Independent. Coordinador de la taula i el debat: Joaquim Bonaventura. MIFAS.

 

L'APLICACIÓ DE LA LLEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I L'ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA A CATALUNYA.

CURS d'ESTIU. Universitat de Girona, Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. Girona, Juliol 2007

Programa del curs 1 i 2.

Presentació de la LAAD. Antoni Vilà. Universitat de Girona.

Llei 39/2006. Regulació a Catalunya. Jordi Tudela. PRODEP.

Perfeccionamiento de los Servicios Sociales y la Ley sobre Dependencia. Demetrio Casado. SIPOSO.

El procés de valoració, el Pla d'Atenció Individual. Josep de Andrés. PRODEP.

El finançament del sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència. Júlia Montserrat. Universitat Ramon Llull.

Instruments de valoració. Antoni Rivero. Institut Català de l'Envelliment. UAB.

La relació entre els professionals, les persones grans i els cuidadors. Mercé Perez Salanova. Institut de l'Envelliment. UAB.

Exposició d'experiències de bones pràctiques: Teia Fábrega. Consorci Benestar Social de la Garrotxa. i Rosa Graells. Ajuntament de Sabadell.

 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA LLEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDENCIA I LA SEVA APLICACIÓ A CATALUNYA.
Peralada, 25 de maig 2007.