Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

Ecologia del paisatge

Contacte

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Dep. de Geografia
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telèfons
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

 Enllaços externs


 

 

Observatori del Paisatge

 

 

Revista Paisajismo

 

 

UNISCAPE

 

 

Blog Josep Gordi

Ecologia del paisatge

 

 

Programa de l’assignatura

 

Professors: Josep Pintó i Josep Vila, UdG

Professor convidat 2010/11: Almo Farina, Universitat d'Urbino, Itàlia.

 

Continguts:

1. Origen i evolució de l’ecologia del paisatge

 

2. Bases teòriques.

2.1. La teoria general de sistemes.

2.2. La teoria jeràrquica.

2.3. La teoria de la biogeografia insular.

2.4. La teoria de les metapoblacions.

2.5. La teoria de la percolació.

2.6. Complexitat i informació.

2.7. Heterogeneïtat paisatgística.

 

3. Mètodes en ecologia del paisatge.

3.1. Els índex de paisatge.

3.2. La geometria de fractals.

3.3. Els sistemes d'informació geogràfica.

3.4. La teledetecció.

 

4. Dinàmiques en el paisatge

4.1. Fragmentació i homogeneïtzació.

4.2. Connectivitat biológica, paisatgística i social.

 

5. Estudi de casos pràctics.