Facultat de Dret

Descripció dels Màsters

Contacte

Facultat de Dret

C/ Universitat de Girona, 12
Girona
17003

Coordinador/a d'estudis

Doctora  MARIA ELENA BOET SERRA


Preguntes, suggeriments i queixes


Acreditació excel·lent d'AQU Catalunya

Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster en Advocacia (Curs 2018-2019)

Dades generals

 Acreditat en Progrés d'Excel.lència per l'AQU.
Nom del màster Màster en Advocacia
Àmbit Dret, Economia i Empresa
Tipus Professional
Unitat d'adscripció

Facultat de Dret

Secretaria acadèmica Facultat de Dret
Durada

90 ECTS; tres semestres de docència; 30 ECTS són pràctiques externes

Calendari i horari 1r curs d’octubre a juny – 2n curs d’octubre a febrer. Mòduls de docència de dilluns a divendres de 16 h a 20 h; l’horari de pràctiques externes (750 h) varia en funció del lloc on es desenvolupin.
Règim i modalitat Temps complet; Presencial
Idiomes d'impartició

Castellà, català

Nombre màxim de places 60
Preu Preinscripció: 30,21 euros.  Matrícula: 41,17 euros/crèdit. Més informació
Web http://www.udg.edu/masteradvocacia
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

L’objectiu principal que persegueix aquest màster és millorar la capacitació professional dels titulats que vulguin exercir com a futurs advocats, en la mesura que aquests s’erigeixen en col·laboradors fonamentals en la impartició de justícia. D’aquesta manera, és possible assegurar que els ciutadans tinguin garantit un assessorament, una defensa jurídica i una representació tècnica de qualitat, en plena coherència amb el dret a la tutela judicial efectiva, reconegut en l’art. 24 CE.

Aquest màster ha de formar els titulats en Dret en els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per exercir l’advocacia, i especialment: adquirir i desenvolupar les habilitats, competències, actituds i coneixements que els permetin el desenvolupament de la professió d’advocat, de conformitat amb les normes deontològiques i estatutàries.


Amunt

Accés i admissió

Requisits relatius a la titulació universitària dels futurs estudiants:

  • Títol de graduat/ada en Dret.
  • Títol de llicenciat/ada en Dret.
  • Els títols estrangers han d’estar homologats a Espanya.

 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Sortides professionals

Habilita per a l’accés a la professió d’advocat, de conformitat amb la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, i amb el RD 775/2011, de 3 de juny, Reglament de la Llei 34/2006.


Amunt

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

 

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Amunt

Pla d'estudis