Borsa de Treball per a estudiants i titulats

Pràctiques Universitat-Universitat

Tramitació Pràctiques UdG-UdG

Per publicar una Oferta de Pràctiques cal que accediu a la Plataforma Institucional de pràctiques en empresa:


UdG - Pràctiques en empresa


Cal que us identifiqueu i escolliu el Centre: Oficina Universitat Empresa i afegiu una nova Oferta.
Els Convenis Interns retribuïts han de cotitzar a la Seguretat Social.

 

Per tramitar un Conveni Intern retribuït, cal omplir el formulari abans del dia 15 del mes anterior a la data d'inici del Conveni (els mesos de juliol, agost, setembre i desembre, cal tramitar-ho amb dos mesos d'antelació).

 

 

La gestió de la Transferència de Crèdit serà tramitada pel departament, servei, institut, ... interessat en formalitzar el Conveni UdG-UdG, i lliurada per el mateix al SEPIC, del 15 al 20 de cada mes.

 

La sol·licitud de Traspàs ( model  pdfmodel Word ) haurà d’incloure:

 

- El Càrrec, amb la Unitat de Despesa i Aplicació corresponent.

- L’Abonament de l’import total a percebre l’estudiant a la unitat de despesa 11.13.005 i aplicació 480.01.

- L’Abonament de la cotització a la Seguretat Social a la unitat de despesa 11.01.304.XXXX (XXXX= subunitat, corresponent a les quatre primeres xifres de la unitat de despesa del càrrec,) i aplicació 160.00, la quota patronal per el 2016 és de 38,06€ cada/mes.

 

És condició indispensable la formalització de l’AD (quota patronal), reserva de crèdit (model pdf ), diferenciada per anys naturals, malgrat el Conveni correspongui a un curs acàdèmic. Una còpia d'aquest document, s’haurà de lliurar a l’Oficina de Promoció de l’Ocupació (BdT), juntament amb els següents documents:

 

 

Volem precisar que l’estudiant no podrà percebre la nòmina si l’import no està  incorporat a les unitats abans esmentades.


Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar a l'adreça: borsa@udg.edu