Càtedra de Processos Industrials Sostenibles

TFC, tesines i tesis

Contacte 

 

 

Dr. José Alberto Méndez

jalberto.mendez@udg.edu

Tel. +34 972 41 96 43
Fax.+34 972 41 83 99
EPS, edifici PI 
Maria Aurèlia Capmany 61
17003, Girona


Treballs de Fi de Carrera, Tesines i Tesis

 

Pàgines web d'interès sobre temes d'energia i manteniment

 

Evolució en continuu del preu del petròli cru

 

Enllaços d'interès

 

 • Institut Català de l' Energia: Entitat per a promoure que es duguin a terme projectes d’innovació tecnològica, tant en el sector industrial com en el terciari i el de transport. http://www.icaen.net Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site
 • Institut per la diversificació i l'estalvi de l'energia: L'IDAE duu a terme accions de difusió, assessorament tècnic, desenvolupament i finançament de projectes d’innovació tecnològica i caràcter replicable. http://www.idae.es Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site 
   
 • Conèixer el consum de combustible dels vehicles: http://www.idae.es/coches Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site
   
 • OPDE: Promoció i construcció de plantes solars fotovoltàiques. Tals com els Horts Solars de Tudelam Fustiñana, Cascante i Cabanillas. http://www.opde.net Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site
   
 • Club Espanyol de l'energia: és una associació, sense animo de lucre, que agrupa empreses i professionals del Sector Energètic o relacionades amb el mateix i l'Economia en general. http://www.enerclub.es Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site

 • Associació Catalana de Tècnics en Energia (ACTECIR): actecir@sct.ictnet.es Adre�a de correu electr�nic / Direcci�n de correo electr�nico / E-mail address

 • Associació Espanyola de l'Hidrògen: Gestiona la secretaria del Comitè Tècnic de Normalització 181 “Tecnologías del Hidrógeno”. http://www.aeh2.org Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site

 • Forum Nuclear: Agrupa les empreses espanyoles relacionades amb els usos pacífics de l'energia nuclear. Actualitat, informació, publicacions etc. http://www.foronuclear.org Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site
   
 • BioCarburante.com:  Actualitat, informació, fòrums sobre energies renovables. http://www.biocarburante.com Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site 

 • Institut de l'energia solar de la UPM: http://www.ies.upm.es Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site

 • Agència Europea del Medi Ambient:   http://www.eea.europa.eu/ Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site

 

 

 

Associacions professionals