Càtedra de Processos Industrials Sostenibles

Memòria

Contacte 

 

 

Dr. José Alberto Méndez

jalberto.mendez@udg.edu

Tel. +34 972 41 96 43
Fax.+34 972 41 83 99
EPS, edifici PI 
Maria Aurèlia Capmany 61
17003, Girona


Memòria

Memòria

 

En construcció...