Càtedra de Processos Industrials Sostenibles

Col·laboradors

Contacte 

 

 

Dr. José Alberto Méndez

jalberto.mendez@udg.edu

Tel. +34 972 41 96 43
Fax.+34 972 41 83 99
EPS, edifici PI 
Maria Aurèlia Capmany 61
17003, Girona


Col·laboradors

Col·laboradors

 

TREBALL FINAL DE CARRERA EN CURS DE REALITZACIÓ

 

ROBERT BASET RODRIGUEZ

Estudi sobre la possibilitat d'utilitzar com a combustible una mescla de gas natural i hidrogen per alimentar un motor tèrmic de 6 MW de potència.

 

JUNIOR FRANKLYN SITU LING

 

Disseny sostenible d'una planta per fabricar detergent biodegradable.

 

JORDI QUERALTA UCEDA

Estudi comparatiu de l'estalvi d'energia en dos habitatges unifamiliars existents, que utilitzen per calefacció i generació d'ACS, una amb bomba de calor i terra radiant i l'altra amb caldera de gasoil i radiadors.

 

GEORGINA MARTÍ VILLALONGA

 

Estudi sobre les possibilitats d'estalvi energètic en un hotel del Baix Empordà: Electricitat, aigua i combustibles

 

 

 

Convenis de col·laboració amb:

Convenis de col·laboració amb les Grups d'investigació del Dr Pere Roura y la Dra. Isabel Villescusa. 

 

          Col·laboradors personals: Investigadors, Científics i Enginyers

Albert Serrano Solves

Enginyer T. en Química Industrial
Màster en Direcció Tècnica de Empreses
Professor Associat de la UdG.

Imparteix docència en Enginyeria Química, en Control de Processos i Simulació d'Operacions
Director Tècnic de l'empresa IMJAC, SL

Joan Sanz

Llicenciat anb Grau en Ciències Quimique

Màster en la Getió de l'Empresa Industrial per  la URLl

Professor de la Càtedra en Projectes Relacionat amb l'aigua

Joan Vila Simón

Enginyer Industrial

Professor de Tècniques Energètiques de la Càtedra

Jordi Pasarisa Esteban

Enginyer Industrial

Professor de Xarxes d'Aire Comprimit de la Càtedra 

Eloy Ortega Vigara

Director de TCMAN

Professor de Sistemes de Gestió Informatitzada de Manteniment de la Càtedra

Winston-Manuel García Gabín

Dr. Enginyer Industrial

Professor de Control de Processos de la Càtedra

Josep Maria Corretger

Enginyer Industrial.

Professor de calor i fred industrial.

Ivan Brun Torras

Realitzà el TFC sobre la millora dels sistemes d’il·luminació dels edificis de l’Escola Politècnica Superior de la UdG. Per a aconseguir la minimització del consum energètic i la maximització del nivell d’il·luminació a les aules. http://hdl.handle.net/10256/939Enlla� a un altre web / Enlace a otro web / Link to another web site

Eduardo Ferrer Sánchez

Realitzà el TFC sobre la millora dels sistemes d’il·luminació dels laboratoris i passadissos de l’Escola Politècnica Superior de la UdG. Per a aconseguir la minimització del consum energètic i la maximització del nivell d’il·luminació.

Norbert Feliu Lahoz

Servei d'informàtic. Tercer curs Enginyer Tècnic Informàtica de Sistemes

Antonio Pujol Sagaró 
Llicenciat en Ciències Físiques i Enginyer Tècnic Industrial Mecànic. Professor d' Engenyeria de Fluids.

Membre del grup d'inverstigació GREFEMA.